Електронен каталог

гл. ас. д-р Петьо Будаков

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Кино, реклама и шоубизнес
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


2009 г. – Доктор на Нов български университет

Форма на докторантура: Зачислен за редовен докторант - платена такса от есенен семестър 2007 /2008 г. С решение на ФС на Магистърски факултет /заседание №2, 31.10.2007 г./ заповед на Ректора на НБУ №83 от 13.11.2007 г. С темана докторантурата: “3D в графичния дизайн” научна специалност: “Изкуствознание и изобразителни изкуства”, шифър: 05.08.04 и с научен ръководител – проф. София Шишманова

2007 г. – Докторант в програма “Графичен дизайн” на НБУ, фак. № F18138

2007 г. - магистър “Графичен дизайн и пространствено проектиране” НБУ гр. София.

2001-2005 г. - бакалавър “Кино и телевизионно операторско майсторство” - НБУ гр. София

1997-2001 г. Професионална гимназия по телекомуникации - гр. София

ПРОФЕСИОНАЛНА И НАУЧНА ОБЛАСТ

3D в графичния дизайн

• Синтез на реалистични изображения;

• Осветителни модели в компютърната графика;

• Съвременни рендърингови техники;

• Цветове в компютъра и квантуване на цветни изображения;

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

2007 г. – 2010 г. Хоноруван преподавател в НБУ – департамент “Кино, реклама и шоубизнес”, курсове:

Към Бакалавърски факултет

CASB 779 - Тримерна графика и анимация (3D Studio MAX)

Онлайн обучение със студенти от Израел

CASB137Тенденции в графичната комуникация

CASB139Дигитални технологии в модерната реклама

CASB 614 “Тенденции в съвременната графична и видеореклама”.

Към Магистърски факултет

CASM 237 “Приложение на 3D Studio Max в графичния дизайн”.

CASM243Тенденции в съвременната графична и видеореклама

ПУБЛИКАЦИИ И НАУЧНИ ДОКЛАДИ

“Проектиране на 3D виртуални експозиционни площи” / Списание “SIGNCAFE” – списание за реклама и маркетинг, брой 4, 2009 г. стр.114

Служебна бележка за приете за печат от редакцията на списание “SIGNCAFE” следните статии:

“BLUETOOTH MARKETING” – Списание “SIGNCAFE” – списание за реклама и маркетинг, брой 6, 2009 г. стр.85

“3D В КИНОТО” - / Списание “SIGNCAFE” – списание за реклама и маркетинг, брой 7, 2009 г. стр.93

“3D ЛОГО” – / Списание “SIGNCAFE” – списание за реклама и маркетинг, брой 8, 2009 г. стр.101

“3D Виртуална книга” – / Списание “SIGNCAFE” – списание за реклама и маркетинг, брой 3, 2010 г. стр. 121

НАУЧНИ ДОКЛАДИ И СЕМИНАРИ

• Научен доклад – Водещ на семинар на тема: “Нови творчески подходи. Успешно приложение на иновационни идеи в условията на пазарна конкуренция.”

Тема на научния доклад: “3D дигитално кино”

Семинарът бе проведен на 19.03.2009 г. в Гранд Хотел София

• Научен доклад – Семинар на тема "Приложение на 3D в графичния дизайн"

Семинар на тема: "Приложение на 3D в графичния дизайн"

Водещ /лектор: Петьо Будаков - докторант на НБУ

Участници: Проф. Крис Кабел и студенти от НБУ

4.06.2009. НБУ, Зала 308 - 1 к. 19:30 ч.

Тема на научния доклад: “3D Виртуална книга”

• Научен доклад Семинар на тема "3D в графичния дизайн - иновационни решения"

Участници: Студенти от НБУ

Водещ /лектор: Петьо Будаков - докторант на НБУ

9.06.2009 НБУ, 15 ч.118 зала 2 корпус

Тема на научния доклад: Иновационен 3D маркетинг

ИЗЛОЖБИ

Изложба “3D графика, 3D интериори” проведена на 16.02 – 23.02.2009 г. в галерия на “Тенис ски голф клуб 81”, София


Публикации:


Курсове от текущия семестър: