Електронен каталог

гл. ас. д-р Росица Генчева

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Антропология
Телефон:
02-8110614
Приемно време:

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: