Книгоиздаване и печат

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща курсове по общо образование; основни научни дисциплини в направлението, в което е програмата - Устен изказ и писмен текст: изграждане и разработване, Наука за литературата, Български език - четене и писане, Естетика и теория на изкуството и др.; практически курсове - Издатели и журналисти, Печатните медии в България, Книгоиздатели и издателства в България, Великите книги на Европа, Писане в печата, Говорене и убеждаване и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Книгоиздаване и печат
 • проф. Иван Маразов, д.н. GENB030B Обща история на изобразителното изкуство
 • проф. Мони Алмалех, д.н. GENB039 Български език - четене и писане KNIB006 Книгата и четенето - вчера и днес KNIB505 Ръкописната книга KNIB515 Стаж" Редактор в издателство" KNIB527 Журналистическият коментар KNIB552 Редакторът като коректор в печатните медии
 • проф. Пламен Дойнов, д.н. BULB010 Писане в печата BULB714 Литературният пазар днес GENB051 Устен изказ и писмен текст: изграждане и разработване KNIB002 Печатните медии в България (ХХ-ХХІ век) KNIB003 Книгоиздатели и издателства в България (ХХ-ХХІ век) KNIB005 Великите книги на България KNIB008 Печатните медии в Европа и Америка (ХХ-ХХІ век) KNIB501 Новината като текст KNIB506 Цензурата и автоцензурата - вчера и днес KNIB509 Съвременни издателски политики KNIB512 Репортажът: от събитието до текста KNIB515 Стаж" Редактор в издателство" KNIB516 Практика "Подготовка и редактиране на издателска поредица" KNIB522 PR на книга и разпространение KNIB524 Редакционни политики: качествена и "жълта" преса KNIB526 Основаване и управление на издателство KNIB527 Журналистическият коментар
 • проф. д-р Веселин Методиев GENB019 Историческото познание
 • проф. д-р Лидия Денкова GENB029 Естетика и теория на изкуството
 • проф. д-р Пламен Бочков GENB021A Митология и религия
 • проф. д-р Росен Стоянов JRNB011 Комуникационни практики JRNB014 Комуникационни модели
 • проф. д-р Христо Тодоров GENB019 Историческото познание
 • проф. Михаил Неделчев BULB550 Самостоятелна работа "Конференция на департамент "Нова българистика" BULB560 Семинар "Образователни пътувания" BULB740 История на културната периодика GENB024 Наука за литературата KNIB001 Издатели и журналисти (представителен цикъл лекции с участието на гост-лектори) KNIB003 Книгоиздатели и издателства в България (ХХ-ХХІ век) KNIB005 Великите книги на България KNIB506 Цензурата и автоцензурата - вчера и днес KNIB515 Стаж" Редактор в издателство"
 • доц. Едвин Сугарев, д.н. BULB582 Изкуството на редактирането GENB039 Български език - четене и писане KNIB502 Интервю за периодично издание KNIB508 Практика в седмично и месечно издание KNIB510 Блогове, социални мрежи и печатни издания KNIB525 Публицистичната полемика KNIB528 Професията "Редактор в периодично издание"
 • доц. Морис Фадел, д.н. BULB018 Говорене и убеждаване GENB051 Устен изказ и писмен текст: изграждане и разработване KNIB004 Великите книги на Европа KNIB008 Печатните медии в Европа и Америка (ХХ-ХХІ век) KNIB503 Подготовка на Editorial KNIB508 Практика в седмично и месечно издание KNIB511 Съобщение за пресата - писане и редактиране KNIB512 Репортажът: от събитието до текста KNIB515 Стаж" Редактор в издателство" KNIB518 Рецензията KNIB523 Стаж "Репортер в печатно издание" KNIB529 Редактиране на книги за деца и тийнейджъри
 • доц. д-р Антоний Гълъбов GENB010B Обща социология
 • доц. д-р Биляна Курташева BULB018 Говорене и убеждаване BULB816 Професията "редактор в издателство" KNIB004 Великите книги на Европа KNIB007 Великите книги на Америка KNIB010 Великите книги на славянските литератури KNIB507 Сексистки и несексистки език и стил KNIB514 Авторски колонки и поддържане на рубрика в периодичните издания KNIB517 Семинар "Месечното издание" KNIB521 Комиксите KNIB523 Стаж "Репортер в печатно издание"
 • доц. д-р Димитър Димитров KNIB550 Дизайн на книга KNIB551 Шрифтове и текст в книгоиздаването
 • доц. д-р Емилия Дворянова BULB041 Творческо писане: практики BULB593 Семинар "Писане на очерк и портрет" BULB595 Семинар "Слово и образ" KNIB510 Блогове, социални мрежи и печатни издания KNIB519 Есеистика в периодично издание
 • доц. д-р Йордан Ефтимов BULB714 Литературният пазар днес GENB051 Устен изказ и писмен текст: изграждане и разработване KNIB001 Издатели и журналисти (представителен цикъл лекции с участието на гост-лектори) KNIB004 Великите книги на Европа KNIB007 Великите книги на Америка KNIB009 Модерното книгоиздаване: практики KNIB501 Новината като текст KNIB508 Практика в седмично и месечно издание KNIB509 Съвременни издателски политики KNIB514 Авторски колонки и поддържане на рубрика в периодичните издания KNIB515 Стаж" Редактор в издателство" KNIB516 Практика "Подготовка и редактиране на издателска поредица" KNIB520 Лайфстайл периодични издания KNIB522 PR на книга и разпространение KNIB523 Стаж "Репортер в печатно издание" KNIB524 Редакционни политики: качествена и "жълта" преса KNIB528 Професията "Редактор в периодично издание"
 • доц. д-р Мария Огойска BULB740 История на културната периодика BULB816 Професията "редактор в издателство" KNIB002 Печатните медии в България (ХХ-ХХІ век) KNIB006 Книгата и четенето - вчера и днес KNIB009 Модерното книгоиздаване: практики KNIB513 Печатната книга KNIB519 Есеистика в периодично издание KNIB523 Стаж "Репортер в печатно издание"
 • доц. д-р Татяна Фед KNIB010 Великите книги на славянските литератури
 • доц. д-р Теодор Леков GENB021A Митология и религия
 • доц. Борис Данаилов GENB030B Обща история на изобразителното изкуство
 • гл. ас. д-р Петя Неделчева KNIB504 Авторското право в книгоиздаването и печатните медии
 • гл. ас. д-р Тодор Панайотов JRNB010 Пресата като СМК
 • Бойко Василев   KNIB527 Журналистическият коментар
 • Веселин Лазаров KNIB551 Шрифтове и текст в книгоиздаването
 • Веселин Тодоров   KNIB526 Основаване и управление на издателство
 • Любомир Русанов   KNIB526 Основаване и управление на издателство KNIB529 Редактиране на книги за деца и тийнейджъри