Регионална и общинска сигурност

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Глобалният свят, Основи на правото, Политически науки, Национална сигурност, Държавно и публично управление, Информационни технологии и практически курсове като - Общество и сигурност, Управление на човешките ресурси в службите за сигурност и обществен ред, Регионално и местно управление, Публично-частно партньорство в сектора за сигурност и отбрана, Практически аспекти на устойчивото регионално развитие, Физическа защита на финансови и културно-исторически институции и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. През четвъртата година програмата предлага две специализации, които водят до професионална квалификация.

прочети още
Регионална и общинска сигурност