Психология (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години включва общообразователни курсове, двусеместриални курсове, въвеждащи в основните дисциплини на направлението, в което е програмата (Статистика в поведенческите изследвания, Мозък и поведение, Когнитивна наука, История и философия на психологията) и практически курсове (Основи на психологията, Изследователски методи в психологията, Комуникационни умения и академично писане на английски език, Психология на личността и др.). През третата и четвъртата година програмата предлага на студентите специализирани курсове в областта на когнитивната наука, клиничната психология и методологията на психологическите изследвания, както и извънаудиторни практики и стажове под научно ръководство. Обучението в програмата е съобразено с изискванията на европейския квалификационен стандарт за психолози EUROPSY.

прочети още
Психология (на английски език)
 • проф. Ивайло Търнев, д.н. GENB049 Мозък и поведение PSYE301 Невропсихология
 • проф. Стефан Матеев, д.н. PSYE302 Психологически извод PSYE305 Възприятие PSYE311 Психофизика PSYE409 Стаж в лаборатория
 • проф. д-р Елена Андонова GENB050 Когнитивна наука PSYE104 Комуникационни умения и академично писане на английски език - IІ част PSYE315 Език и съзнание PSYE405 Пространствено познание и комуникация PSYE410 Когнитивно развитие в детството
 • проф. д-р Енчо Герганов PSYE312 Психологическо скалиране PSYE313 Психологическо тестиране PSYE314 Памет и обучение PSYE403 Статистически анализ на данни (SPSS)
 • проф. д-р Катя Стойчева PSYE201 Психология на личността PSYE412 Психология на творчеството
 • проф. д-р Лилия Гурова GENB048 История и философия на психологията PSYE310 Теоретично насочено изследване
 • проф. д-р Морис Гринберг PSYE402 Методология на психофизиологичните експерименти PSYE500 Основи на моделирането в психологията PSYE501 Модели и симулации в съвременната когнитивна психология
 • доц. д-р Анита Касабова PSYE103 Комуникационни умения и академично писане на английски език - I част
 • доц. д-р Георги Петков GENB047 Статистика в поведенческите изследвания PSYE313 Психологическо тестиране PSYE403 Статистически анализ на данни (SPSS)
 • доц. д-р Елена Паспаланова PSYE202 Социална психология: Когнитивни процеси PSYE206 Социална психология: Поведенчески аспекти
 • доц. д-р Маргарита Станкова GENB049 Мозък и поведение PSYE316 Психопатология PSYE317 Психопатология на развитието
 • доц. д-р Мария Трифонова PSYE410 Когнитивно развитие в детството
 • доц. д-р Милена Мутафчиева PSYE100 Въведение в психологията PSYE203 Психология на развитието
 • доц. д-р Никола Атанасов PSYE204 Клинична психология PSYE307 Въведение в психотерапията PSYE308 Увод в психоанализата PSYE317 Психопатология на развитието PSYE407 Групов процес и лечение PSYE408 Психодиагностика: възрастни PSYE414 Клинично интервю PSYE415 Психология на зависимостите PSYE416 Стаж в училище, детска градина или дом
 • доц. д-р Пенка Христова GENB050 Когнитивна наука PSYE202 Социална психология: Когнитивни процеси PSYE306 Мислене, разсъждение и решаване на проблеми PSYE314 Памет и обучение PSYE411 Познание и емоции
 • гл. ас. д-р Армине Джанян GENB050 Когнитивна наука PSYE318 Практика: Изследователски проект PSYE401 Методи и експериментални парадигми с измерване на време на реакция. Основи на E-prime PSYE404 Моторна когниция PSYE406 Въображение
 • гл. ас. д-р Евгения Христова GENB050 Когнитивна наука PSYE101 Изследователски методи в психологията - I част PSYE102 Изследователски методи в психологията - II част PSYE402 Методология на психофизиологичните експерименти PSYE411 Познание и емоции
 • гл. ас. д-р Кирил Костов PSYE302 Психологически извод PSYE311 Психофизика
 • гл. ас. д-р Любомир Джалев PSYE403 Статистически анализ на данни (SPSS)
 • гл. ас. д-р Методи Коралов PSYE206 Социална психология: Поведенчески аспекти
 • гл. ас. д-р Надя Колчева PSYE317 Психопатология на развитието PSYE413 Психодиагностика - деца
 • гл. ас. д-р Светослав Савов PSYE204 Клинична психология PSYE308 Увод в психоанализата PSYE408 Психодиагностика: възрастни PSYE414 Клинично интервю PSYE415 Психология на зависимостите
 • гл. ас. д-р Соня Драгова PSYE205 Организационна психология
 • ас. Иво Попиванов   PSYE301 Невропсихология PSYE305 Възприятие PSYE309 Практика в лаборатория PSYE318 Практика: Изследователски проект
 • Мален Маленов PSYE407 Групов процес и лечение PSYE414 Клинично интервю