Изобразителни изкуства

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Изобразителни изкуства
 • проф. Екатерина Русинова-Христова VIPB590 Проект: Стилизация и орнамент VIPB685 Графично оформление:етикет VIPB693 Проект: Графично оформление: етикет VIPB782 Графично оформление: опаковка VIPB790 Проект: Графично оформление: опаковка
 • проф. Николай Майсторов VIPB212 Проект по цветна композиция VIPB214 Проект по тематични живописни композиции VIPB501 Натурни цветни студии - І част VIPB508 Проект: Натурни цветни студии - І част VIPB513 Композиция в цвят - І част VIPB600 Натурни студии - ІІ част VIPB608 Проект: Натурни цветни студии - ІІ част VIPB612 Проект: Разработки по цветна композиция - портрет VIPB613 Композиция в цвят - ІІ част VIPB711 Цветни и черно-бели композиционни ескизи - І част VIPB712 Живописни композиции - І част VIPB806 Проект: Разработки по живописна композиция VIPB847 Цветни и черно-бели композиционни ескизи - ІІ част VIPB848 Живописни композиции - ІІ част VIPB853 Проект: Цветни и черно-бели композиционни ескизи - ІІ част
 • доц. д-р Анна Янева PALB512 Практика в театър и ателие: Живописни и стенописни техники
 • доц. д-р Венцислав Занков PALB706 Алтернативни форми в съвременния сценичен дизайн - І част PALB805 Алтернативни форми в съвременния сценичен дизайн - ІІ част PALB812 Проект: Алтернативни сценични форми VIPB212 Проект по цветна композиция VIPB527 Практика: пленер - I част VIPB528 Практика: пленер - II част VIPB563 Специфика на рисунката в графиката - І част VIPB573 Проект: Специфика на рисунката и графиката - І част VIPB616 Практика: пленер - III част VIPB631 Пластика - ІІ част VIPB639 Проект: Пластика - II част VIPB663 Специфика на рисунката в графиката - ІІ част VIPB673 Проект: Специфика на рисунката и графиката - ІІ част VIPB706 Пленер - VІ част VIPB712 Живописни композиции - І част VIPB717 Практика: пленер - V част VIPB763 Рисунки - туш, перо и четка - І част VIPB773 Проект: Рисунки - туш, перо и четка - І част VIPB806 Проект: Разработки по живописна композиция VIPB848 Живописни композиции - ІІ част VIPB863 Рисунки - туш, перо и четка - ІІ част VIPB874 Проект: Рисунки - туш, перо и четка - ІІ част VIPB892 Практика: пленер - VII част
 • доц. д-р Калина Христова VIPB200 Проект: "Графични композиции - техника- линогравюра" VIPB220 Проект: Илюстрация на детска книга VIPB221 Проект: Графични техники: офорт VIPB222 Проект за серия илюстрации - артистична илюстрация, фантазни форми VIPB223 Проект за серия пропагандни плакати VIPB556 Графични техники в линогравюрата VIPB557 Типаж, ситуация и среда в илюстрацията VIPB558 Проект: Типажът в илюстрацията - I част VIPB670 Проект: Графични техники - суха игла VIPB694 Илюстриране на детска книга VIPB796 Комикс, графична новела VIPB797 Проект: Комикс, графична новела VIPB829 Артистична илюстрация, фантазни форми VIPB842 Проект: Смесени графични техники
 • доц. д-р Константин Вълчев VIPB216 Проект по стъклопластика VIPB218 Проект за витраж VIPB532 Стъклопластика - І част VIPB632 Стъклопластика - ІІ част VIPB640 Самостоятелна работа: Стъклопластика - II част VIPB729 Витражни техники - І част VIPB732 Стъклопластика - ІІІ част VIPB740 Проект: Стъклопластика - III част VIPB832 Стъклопластика - ІV част VIPB837 Самостоятелна работа: Стъклопластика - ІV част VIPB856 Витражни техники - ІІ част VIPB878 Проект: Витражни техники - ІІ част
 • доц. д-р Кристина Савова PALB609 Практика в ателие: Конструиране на ренесансов костюм PALB703 Уникален театрален костюм - конструиране PALB710 Практика в ателие: Конструиране на уникален театрален костюм PALB803 Уникален театрален костюм - конструиране PALB810 Практика в ателие: Конструиране на уникален театрален костюм
 • доц. д-р Моника Попова VIPB217 Проект по пластична керамична композиция VIPB219 Проект по алтернативна керамика VIPB533 Пластични композиции в керамиката - І част VIPB543 Самостоятелна работа: Стилизация на форма VIPB544 Самостоятелна работа: Пластични композиции в керамиката - І част VIPB633 Пластични композиции в керамиката - ІІ част VIPB728 Пластични композиции в керамиката - ІІІ част VIPB743 Самостоятелна работа: Колаж в керамиката и стъклото VIPB840 Пластични композиции в керамиката - ІV част
 • доц. Валентин Савчев VIPB531 Пластика - І част VIPB540 Проект: Пластика - I част VIPB631 Пластика - ІІ част VIPB639 Проект: Пластика - II част
 • доц. Елена Иванова PALB208 Проект за дизайн на сценични костюми по тема PALB209 Проект за дизайн на декори по тема PALB500 Дизайн на театрален костюм - средни векове PALB501 Дизайн на декор по тема - антични текстове PALB508 Практика в ателие: Сценичен театрален костюм PALB509 Проект: Дизайн на декор по тема - І част PALB600 Дизайн на театрален костюм - Ренесанс PALB601 Дизайн на декор по тема - класически и съвременни текстове PALB609 Практика в ателие: Конструиране на ренесансов костюм PALB701 Пространствен дизайн за декор по текст PALB703 Уникален театрален костюм - конструиране PALB709 Проект: Театрален, пространствен дизайн PALB710 Практика в ателие: Конструиране на уникален театрален костюм PALB711 Проект: Сценичен дизайн по съвременен текст PALB803 Уникален театрален костюм - конструиране PALB809 Проект: Сценичен дизайн по идея на студентите PALB810 Практика в ателие: Конструиране на уникален театрален костюм
 • доц. Зарко Узунов PALB209 Проект за дизайн на декори по тема PALB210 Проект за изпълнение на алтернативни форми в сценичния дизайн - I част PALB211 Проект за сценичен дизайн за екстериорно пространство по тема PALB501 Дизайн на декор по тема - антични текстове PALB509 Проект: Дизайн на декор по тема - І част PALB601 Дизайн на декор по тема - класически и съвременни текстове PALB711 Проект: Сценичен дизайн по съвременен текст PALB801 Сценичен дизайн за екстериорно пространство THEB948 Практика в театър: Сценографски проект
 • доц. Йохан Йотов VIPB556 Графични техники в линогравюрата VIPB677 Графични техники в сухата игла VIPB795 Графични техники в офорта VIPB828 Смесени графични техники
 • доц. Михаил Чомаков VIPB592 Проект: Живописен етюд - І част VIPB671 Проект: Оформление на печатно произведение - II част VIPB691 Проект: Живописен етюд - ІІ част
 • доц. Цветан Илиев VIPB781 Рекламна графика: фирмен стил
 • гл. ас. д-р Ненко Атанасов VIPB207 Проект - Серия рекламни плакати VIPB224 Проект за серия запазени знаци VIPB225 Проект рекламна графика: фирмен стил VIPB579 Плакат: пропаганда VIPB583 Приложна графика: исторически аспекти VIPB589 Проект: Шрифт - І част VIPB679 Плакат: социален VIPB683 Рекламна графика: запазен знак/лого VIPB688 Проект: Плакат: социален VIPB779 Плакат: културен VIPB787 Проект: Плакат: културен VIPB791 Проект: Пиктография VIPB879 Плакат: рекламен VIPB880 Типография VIPB881 Графично оформление: портфолио VIPB888 Проект: Типография VIPB889 Проект: Графично оформление: портфолио
 • ас. д-р Захарина Петрова-Проданова VIPB580 Шрифт - І част
 • д-р Йово Панчев PALB805 Алтернативни форми в съвременния сценичен дизайн - ІІ част
 • преп. Станимир Божилов PALB512 Практика в театър и ателие: Живописни и стенописни техники VIPB213 Проект по стенописни форми VIPB215 Проект по стенописна композиция VIPB504 Монументални стенописни форми - І част VIPB527 Практика: пленер - I част VIPB528 Практика: пленер - II част VIPB604 Монументални стенописни форми - ІІ част VIPB616 Практика: пленер - III част VIPB700 Стенописна композиция - І част VIPB706 Пленер - VІ част VIPB707 Проект: Стенописна композиция - I част VIPB717 Практика: пленер - V част VIPB800 Стенописна композиция - ІІ част VIPB892 Практика: пленер - VII част
 • Атанас Гаджев VIPB217 Проект по пластична керамична композиция VIPB521 Проект: технологични керамични експерименти VIPB522 Самостоятелна работа: графичен и пластичен синтез VIPB533 Пластични композиции в керамиката - І част VIPB633 Пластични композиции в керамиката - ІІ част VIPB728 Пластични композиции в керамиката - ІІІ част VIPB840 Пластични композиции в керамиката - ІV част
 • Бистра Златарева VIPB563 Специфика на рисунката в графиката - І част VIPB663 Специфика на рисунката в графиката - ІІ част VIPB763 Рисунки - туш, перо и четка - І част VIPB863 Рисунки - туш, перо и четка - ІІ част
 • Йово Панчев   PALB706 Алтернативни форми в съвременния сценичен дизайн - І част
 • Петър Кесерджиев PALB504 Компютърно проектиране в сценичния дизайн (Corel Painter) PALB604 Триизмерно компютърно програмиране в сценичния дизайн (3D Studio Max) PALB612 Практика: Триизмерно компютърно проектиране VIPB559 Проект: Колажни техники в растерната графика (Photoshop Advanced) VIPB696 Проект: Векторна графика (Adobe Illustrator) - I част VIPB747 Самостоятелна работа: Компютърно проектиране в керамиката и стъклото - І част VIPB841 Проект: Компютърна графика: Illustrator VIPB875 Проект: Компютърна графика: Illustrator