Театър на английски език

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление. Minor програмата "Театър на английски език" обучава студентите в специализирани професионални умения, знания и практики по актьорско майсторство и ги запознава с произведенията на изтъкнати английски и американски драматурзи. Програмата е четирисеместриална.

прочети още
Театър на английски език
 • проф. д-р Десислава Бошнакова TENB006 Проект: Едноактна пиеса (американска драматургия)
 • доц. д-р Анна Пампулова TENB021 Проект: Коледно тържество (пиеса)
 • доц. д-р Антоанета Петрова TENB003  Практически курс (тренинг) за спонтанност TENB004 Проект: Текст-действие-текст TENB007  Проект: Коледно тържество (рецитал) TENB013 Практика: Актьорски техники TENB017 Автобиографичен пърформънс TENB021 Проект: Коледно тържество (пиеса)
 • доц. д-р Ася Иванова TENB002  Изграждане на театрална форма по нелитературен материал - Първа част TENB004 Проект: Текст-действие-текст TENB010  Изграждане на театрална форма по нелитературен материал - Втора част TENB011 Самостоятелна работа: Монолог TENB014 Проект: Театрален спектакъл по класическа драматургия TENB023 Интердисциплинарен проект
 • доц. д-р Възкресия Вихърова TENB002  Изграждане на театрална форма по нелитературен материал - Първа част TENB004 Проект: Текст-действие-текст TENB010  Изграждане на театрална форма по нелитературен материал - Втора част TENB012  Проект: Едноактна пиеса (английска драматургия) TENB017 Автобиографичен пърформънс TENB018 Проект: Театрални игри - театър без актьор и без зрител TENB023 Интердисциплинарен проект TENB027  Проект: Спектакъл
 • доц. д-р Мария Нейкова TENB001 Езикът на американската драматургия - Първа част TENB005  Самостоятелна работа: Стихотворение TENB006 Проект: Едноактна пиеса (американска драматургия) TENB007  Проект: Коледно тържество (рецитал) TENB008 Езикът на американската драматургия - Втора част TENB009  Четене и интерпретация на драматургични текстове TENB011 Самостоятелна работа: Монолог TENB012  Проект: Едноактна пиеса (английска драматургия) TENB015 Езикът на английската поезия и драма TENB019  Практика: Изнасяне на урок в езикова гимназия TENB020  Самостоятелна работа: Шекспировите сонети TENB021 Проект: Коледно тържество (пиеса) TENB022  Езикът на английската драматургия TENB025  Практика: Подготовка на пиеса с ученици (консултиране на ученици от езиковите гимназии по проект "Мелпомена") TENB026 Самостоятелна работа: Пиеса
 • доц. д-р Мария Стамболиева TENB001 Езикът на американската драматургия - Първа част TENB006 Проект: Едноактна пиеса (американска драматургия) TENB007  Проект: Коледно тържество (рецитал) TENB008 Езикът на американската драматургия - Втора част TENB012  Проект: Едноактна пиеса (английска драматургия) TENB015 Езикът на английската поезия и драма TENB016 Английски език чрез литературни текстове (драма) TENB019  Практика: Изнасяне на урок в езикова гимназия TENB021 Проект: Коледно тържество (пиеса) TENB022  Езикът на английската драматургия TENB025  Практика: Подготовка на пиеса с ученици (консултиране на ученици от езиковите гимназии по проект "Мелпомена") TENB026 Самостоятелна работа: Пиеса
 • доц. Зарко Узунов TENB004 Проект: Текст-действие-текст TENB018 Проект: Театрални игри - театър без актьор и без зрител TENB023 Интердисциплинарен проект TENB027  Проект: Спектакъл
 • доц. Снежина Петрова TENB005  Самостоятелна работа: Стихотворение
 • преп. Андрей Андреев TENB020  Самостоятелна работа: Шекспировите сонети TENB024 Съвременни английски драматурзи
 • Мален Маленов TENB003  Практически курс (тренинг) за спонтанност
 • Росица Панайотова-Григорова TENB013 Практика: Актьорски техники