Счетоводство и одит ДО

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант или програмен директор, студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Счетоводство и одит ДО
  • проф. д-р Емил Денчев BAFB712D Счетоводен софтуер BAFB715D Самостоятелна работа: Счетоводен софтуер
  • проф. д-р Събина Ракарова BAFB534D Самостоятелна работа: Икономикс BAFB539D Икономикс
  • доц. д-р Диана Петрова BAEB687D Управленско счетоводство
  • доц. д-р Красимир Йорданов BAFB510D Самостоятелна работа: Одитинг BAFB535D Проект: Методология на счетоводството BAFB537D Одитинг BAFB611D Стандарти за финансово отчитане BAFB612D Вътрешен одит BAFB613D Самостоятелна работа: Вътрешен одит BAFB615D Проект: Разработване на модел на счетоводна политика BAFB616D Самостоятелна работа: Стандарти за финансово отчитане BAFB710D Социален одит BAFB711D Контрол в публичния сектор BAFB713D Самостоятелна работа: Социален одит BAFB714D Самостоятелна работа: Контрол в публичния сектор BAFB716D Проект: Разработване на процедури за вътрешен контрол BAFB810D Одит на средствата на ЕС BAFB813D Самостоятелна работа: Одит на средствата от ЕС BAFB815D Проект: Анализ на финансов отчет (по примера на..)
  • доц. д-р Станислава Георгиева BAEB687D Управленско счетоводство BAFB533D Самостоятелна работа: Счетоводство BAFB535D Проект: Методология на счетоводството BAFB610D Счетоводство на малките и средни предприятия BAFB614D Самостоятелна работа: Счетоводство на малки и средни предприятия BAFB615D Проект: Разработване на модел на счетоводна политика BAFB637D Счетоводство BAFB716D Проект: Разработване на процедури за вътрешен контрол BAFB814D Самостоятелна работа: Управленско счетоводство BAFB815D Проект: Анализ на финансов отчет (по примера на..)
  • гл. ас. д-р Красимир Костенаров BAFB615D Проект: Разработване на модел на счетоводна политика BAFB716D Проект: Разработване на процедури за вътрешен контрол
  • гл. ас. д-р Ралица Димитрова BAFB535D Проект: Методология на счетоводството BAFB811D Анализ на финансови отчети BAFB815D Проект: Анализ на финансов отчет (по примера на..) BAFB816D Самостоятелна работа: Анализ на финансови отчети