Етнология на България

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Етнология на България
  • проф. Румен Даскалов, д.н. APLB776 Градът и селото в България през XIX - XX век APLB777 Самостоятелна работа: Градът и селото в България през XIX - XX век
  • проф. д-р Магдалена Елчинова APLB008 Етнично и религиозно разнообразие в България APLB549 Проект: Динамика на родствените отношения в съвременното български общество (конкретна локална или етническа общност) APLB565 Семинар "Антропологични четения" - І част APLB566 Семинар: Антропологични четения - ІІ част APLB651 Родството в българската традиционна култура APLB731 Практика: Интервю в практиката на антрополога APLB778 Миграция от и към България APLB826 Проект: Етнично и религиозно разнообразие в България - изследване на случаи
  • проф. д-р Пламен Бочков APLB141 Общности и култури APLB142 Самостоятелна работа: общности и култури APLB551 Проект: Локалната традиция във времето APLB648 Проект: Социална антропология APLB739 Българска фолклорна обредност
  • доц. д-р Васил Гарнизов APLB591 Занаятът на етнолога APLB648 Проект: Социална антропология APLB739 Българска фолклорна обредност
  • доц. д-р Евгения Благоева APLB576 Народна храна и хранене APLB768  Проект: Теренно изследване "Съвременни консумативни практики" APLB776 Градът и селото в България през XIX - XX век APLB777 Самостоятелна работа: Градът и селото в България през XIX - XX век APLB779 Съвременни консумативни практики
  • доц. д-р Ирена Бокова APLB008 Етнично и религиозно разнообразие в България APLB540 Практика: Проекти за местно развитие в областта на културното наследство APLB555 Културно наследство и международни политики APLB826 Проект: Етнично и религиозно разнообразие в България - изследване на случаи
  • гл. ас. д-р Невена Димова APLB550 Самостоятелна работа: Етнография на социализма APLB577 Етнография на социализма APLB779 Съвременни консумативни практики
  • гл. ас. д-р Росица Генчева APLB565 Семинар "Антропологични четения" - І част APLB566 Семинар: Антропологични четения - ІІ част APLB778 Миграция от и към България APLB789 Самостоятелна работа: Тялото - символи и практики APLB792 Самостоятелна работа: Миграция от и към България APLB871 Материална култура и музеи APLB872 Самостоятелна работа: Материална култура и музеи