Приложен испански език

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Приложен испански език
 • проф. Мария Грозева, д.н. BCLB602 Български език за целите на превода
 • проф. Мария Китова-Василева, д.н. BCLB602 Български език за целите на превода ESPB510 Практически испански език ESPB533 Самостоятелна работа "Граматика на грешките" ESPB592 Проект "Писмен превод по основната специалност" ESPB633 Проект "Морфологичен анализ на текст" ESPB667 Проект "Писмен превод по основната специалност" ESPB791 Проект "Писмен превод по основната специалност" ESPB848 Самостоятелна работа "Превод на художествен текст" ESPB849 Проект "Писмен превод по основната специалност"
 • проф. Павлинка Стефанова, д.н. BCLB564 Проект "Чуждоезиково обучение" BCLB565 Проект: "Образователни теории" BCLB664 Проект "Материали за ЧЕО" BCLB766 Дидактика BCLB864 Проект "Ранно чуждоезиково обучение" BCLB901 Проект: "Образователни системи - национални традиции и съвременни тенденции" BCLB903  Проект: "Анализ и изработване на учебни материали": BCLB904  Проект: "Европейски езикови политики":
 • доц. д-р Анушка Леви BCLB500 Модели и техники в превода ESPB513 Техники на писмения превод ESPB535 Самостоятелна работа "Изкуството на превода" ESPB591 Самостоятелна работа "Техники на писмения превод" ESPB610 Практически испански език ESPB717 Редактиране на преведен текст ESPB810 Практически испански език ESPB828 Превод на текст за филмов дублаж ESPB830 Превод при делови преговори
 • доц. д-р Венета Сиракова ESPB510 Практически испански език ESPB513 Техники на писмения превод ESPB535 Самостоятелна работа "Изкуството на превода" ESPB592 Проект "Писмен превод по основната специалност" ESPB659 Самостоятелна работа "Превод на обществено-политически текст" ESPB667 Проект "Писмен превод по основната специалност" ESPB710 Практически испански език ESPB717 Редактиране на преведен текст ESPB791 Проект "Писмен превод по основната специалност" ESPB810 Практически испански език ESPB837 Самостоятелна работа "Превод на текст за филмов дублаж" ESPB849 Проект "Писмен превод по основната специалност"
 • доц. д-р Елена Тарашева BCLB904  Проект: "Европейски езикови политики":
 • доц. д-р Мария Нейкова BCLB664 Проект "Материали за ЧЕО"
 • доц. д-р Нели Раданова BCLB602 Български език за целите на превода
 • доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева BCLB564 Проект "Чуждоезиково обучение" BCLB664 Проект "Материали за ЧЕО" BCLB761 Развиване на чуждоезикова компетентност BCLB860 Методика на ЧЕО и АВИТО BCLB901 Проект: "Образователни системи - национални традиции и съвременни тенденции" BCLB903  Проект: "Анализ и изработване на учебни материали": BCLB905 Семинар "Актуални проблеми в ЧЕО":
 • гл. ас. д-р Даниела Александрова ESPB592 Проект "Писмен превод по основната специалност" ESPB633 Проект "Морфологичен анализ на текст" ESPB667 Проект "Писмен превод по основната специалност" ESPB791 Проект "Писмен превод по основната специалност" ESPB849 Проект "Писмен превод по основната специалност"
 • гл. ас. д-р Магдалена Караджункова BCLB764 Самостоятелна работа "Аудиовизуални материали за ЧЕО" ESPB543 Проект "Испания през вековете - история и културни паметници" ESPB761 Практика: "Педагогическа практика" ESPB907 Проект "Педагогическа практика"
 • гл. ас. д-р Мария Спасова ESPB625 Самостоятелна работа "Автентични текстове" ESPB650 Превод на обществено-политически текст ESPB759 Самостоятелна работа "Превод на документи"
 • гл. ас. д-р Милен Шипчанов BCLB666 Самостоятелна работа "Компютър и превод" BCLB764 Самостоятелна работа "Аудиовизуални материали за ЧЕО" BCLB860 Методика на ЧЕО и АВИТО
 • гл. ас. д-р Надя Колчева BCLB769 Педагогическа психология
 • гл. ас. Станимир Мичев ESPB592 Проект "Писмен превод по основната специалност" ESPB610 Практически испански език ESPB660 Самостоятелна работа "Превод на научно-популярен текст" ESPB667 Проект "Писмен превод по основната специалност" ESPB710 Практически испански език ESPB791 Проект "Писмен превод по основната специалност" ESPB837 Самостоятелна работа "Превод на текст за филмов дублаж" ESPB849 Проект "Писмен превод по основната специалност"
 • ас. д-р Рая Райчева ESPB633 Проект "Морфологичен анализ на текст" ESPB907 Проект "Педагогическа практика"
 • ас. Сияна Харизанова BCLB864 Проект "Ранно чуждоезиково обучение"
 • преп. Валентина Славова ESPB591 Самостоятелна работа "Техники на писмения превод" ESPB659 Самостоятелна работа "Превод на обществено-политически текст" ESPB757 Превод на документи ESPB758 Самостоятелна работа "Превод на икономически текст" ESPB839 Самостоятелна работа "Превод на делова кореспонденция"
 • преп. Даниела Контрерас ESPB631 Самостоятелна работа "Испаноамерика през вековете" ESPB761 Практика: "Педагогическа практика" ESPB907 Проект "Педагогическа практика"
 • преп. Любка Славова ESPB543 Проект "Испания през вековете - история и културни паметници" ESPB660 Самостоятелна работа "Превод на научно-популярен текст" ESPB757 Превод на документи ESPB758 Самостоятелна работа "Превод на икономически текст" ESPB828 Превод на текст за филмов дублаж ESPB830 Превод при делови преговори ESPB839 Самостоятелна работа "Превод на делова кореспонденция" ESPB907 Проект "Педагогическа практика"
 • преп. Румяна Петкова ESPB631 Самостоятелна работа "Испаноамерика през вековете" ESPB650 Превод на обществено-политически текст ESPB761 Практика: "Педагогическа практика" ESPB848 Самостоятелна работа "Превод на художествен текст" ESPB907 Проект "Педагогическа практика"
 • преп. Светлана Ташевска BCLB761 Развиване на чуждоезикова компетентност BCLB765 Самостоятелна работа "Проверка и оценка на знанията и уменията по чужд език" BCLB860 Методика на ЧЕО и АВИТО
 • преп. Свилена Джурковска ESPB625 Самостоятелна работа "Автентични текстове" ESPB761 Практика: "Педагогическа практика" ESPB907 Проект "Педагогическа практика"