Приложен френски език

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Приложен френски език
 • проф. Павлинка Стефанова, д.н. BCLB564 Проект "Чуждоезиково обучение" BCLB565 Проект: "Образователни теории" BCLB664 Проект "Материали за ЧЕО" BCLB766 Дидактика BCLB864 Проект "Ранно чуждоезиково обучение" BCLB901 Проект: "Образователни системи - национални традиции и съвременни тенденции" BCLB903  Проект: "Анализ и изработване на учебни материали": BCLB904  Проект: "Европейски езикови политики":
 • доц. д-р Анелия Бръмбарова FRAB585 Проект "Писмен превод по основната специалност" FRAB611 Морфология на френския език FRAB695 Проект "Писмен превод по основната специалност" FRAB761 Проект: "Педагогическа практика" FRAB795 Проект "Писмен превод по основната специалност" FRAB811 Синтаксис на френския език FRAB895 Проект "Писмен превод по основната специалност" FRAB900 Проект "Педагогическа практика"
 • доц. д-р Анушка Леви BCLB500 Модели и техники в превода
 • доц. д-р Елена Тарашева BCLB904  Проект: "Европейски езикови политики":
 • доц. д-р Мария Нейкова BCLB664 Проект "Материали за ЧЕО"
 • доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева BCLB564 Проект "Чуждоезиково обучение" BCLB664 Проект "Материали за ЧЕО" BCLB761 Развиване на чуждоезикова компетентност BCLB860 Методика на ЧЕО и АВИТО BCLB901 Проект: "Образователни системи - национални традиции и съвременни тенденции" BCLB903  Проект: "Анализ и изработване на учебни материали": BCLB905 Семинар "Актуални проблеми в ЧЕО":
 • гл. ас. д-р Милен Шипчанов BCLB764 Самостоятелна работа "Аудиовизуални материали за ЧЕО" BCLB901 Проект: "Образователни системи - национални традиции и съвременни тенденции" FRAB510 Практически френски език FRAB518 Самостоятелна работа "Френски език чрез автентичен текст" FRAB580 Самостоятелна работа "Превод на обществено-политически текст" FRAB585 Проект "Писмен превод по основната специалност" FRAB590 Самостоятелна работа "Превод на научно-популярен текст" FRAB593 Странознание на Франция - политика, култура, образованив FRAB610 Практически френски език FRAB613 Техники в устния превод FRAB617 Самостоятелна работа : "Френски език чрез автентичен текст" FRAB619 Самостоятелна работа "Бизнес кореспонденция" FRAB680 Самостоятелна работа "Превод на икономически текст и административноправни документи" FRAB695 Проект "Писмен превод по основната специалност" FRAB733 Самостоятелна работа: Филмов превод - суптитриране FRAB751 Консекутивен превод FRAB752 Симултанен превод FRAB761 Проект: "Педагогическа практика" FRAB795 Проект "Писмен превод по основната специалност" FRAB814 Самостоятелна работа "Писмено изложение" FRAB880 Самостоятелна работа по компютър и превод FRAB887 Фонетика и фонология на френски език FRAB895 Проект "Писмен превод по основната специалност" FRAB900 Проект "Педагогическа практика"
 • гл. ас. д-р Надя Колчева BCLB769 Педагогическа психология
 • гл. ас. д-р Станислав Богданов BCLB764 Самостоятелна работа "Аудиовизуални материали за ЧЕО" BCLB860 Методика на ЧЕО и АВИТО
 • ас. Сияна Харизанова BCLB864 Проект "Ранно чуждоезиково обучение"
 • преп. Диан Карагеоргиев FRAB813 Езикът на френските електронни медии
 • преп. Светлана Ташевска BCLB761 Развиване на чуждоезикова компетентност BCLB765 Самостоятелна работа "Проверка и оценка на знанията и уменията по чужд език" BCLB860 Методика на ЧЕО и АВИТО
 • преп. Цветилена Кръстева FRAB518 Самостоятелна работа "Френски език чрез автентичен текст" FRAB580 Самостоятелна работа "Превод на обществено-политически текст" FRAB585 Проект "Писмен превод по основната специалност" FRAB590 Самостоятелна работа "Превод на научно-популярен текст" FRAB617 Самостоятелна работа : "Френски език чрез автентичен текст" FRAB680 Самостоятелна работа "Превод на икономически текст и административноправни документи" FRAB695 Проект "Писмен превод по основната специалност" FRAB711 Лексикология и словообразуване на френски език FRAB781 Самостоятелна работа "Редактиране" FRAB795 Проект "Писмен превод по основната специалност" FRAB813 Езикът на френските електронни медии FRAB814 Самостоятелна работа "Писмено изложение" FRAB890 Самостоятелна работа "Художествен превод" FRAB895 Проект "Писмен превод по основната специалност"