Антична култура и литература

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Антична култура и литература
  • доц. д-р Майя Василева ANCL001 История и култура на архаична Гърция ANCL004 Самостоятелна работа "Култура на архаична и класическа Гърция в музеите" ANCL007 Проект "Изследване на античността"- първа част ANCL008 История и култура на Класическа Гърция ANCL011 Семинар "Учебна експедиция" ANCL014 Проект "Класическа гръцка философия" ANCL015 История и култура на Елинистична Гърция ANCL018 Семинар "История и култура на елинистическа Гърция" ANCL021 Проект "Изследване на античността"- трета част ANCL022 История и култура на Рим ANCL025 Семинар "Рим в Тракия-тракийският Херос" ANCL028 Проект "Изследване на античността"- четвърта част
  • гл. ас. д-р Владимир Маринов ANCL003 Гръцката философия преди Сократ ANCL006 Семинар "Светът на предсократиците" ANCL007 Проект "Изследване на античността"- първа част ANCL010 Класическа старогръцка философия ANCL013 Семинар "Класическа гръцка философия" ANCL014 Проект "Класическа гръцка философия" ANCL017 Елинистическата философия ANCL020 Семинар "Елинистическа етика" ANCL021 Проект "Изследване на античността"- трета част ANCL024 Римската и късноантичната философия ANCL027 Семинар "Философията в Римската империя" ANCL028 Проект "Изследване на античността"- четвърта част
  • гл. ас. д-р Георги Гочев ANCL002 Старогръцката литература през архаичния период ANCL005 Семинар "Четене и коментар на античен текст-първа част" ANCL007 Проект "Изследване на античността"- първа част ANCL009 Класическа старогръцка литература ANCL012 Семинар "Четене и коментиране на античен текст-втора част" ANCL014 Проект "Класическа гръцка философия" ANCL016 Елинистическата литература ANCL019 Семинар "Четене и коментар на античен текст-трета част" ANCL021 Проект "Изследване на античността"- трета част ANCL023 Гръко-римската литуратура ANCL026 Семинар "Четене и коментар на античен текст-четвърта част" ANCL028 Проект "Изследване на античността"- четвърта част