Германистика (Немски език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Германистика (Немски език, култура и литература)
 • проф. Мария Грозева, д.н. BCLB602 Български език за целите на превода GERB537 Проект "Писмен превод по основната специалност" GERB751 Устен превод GERB792 Стаж: Специализиран превод
 • проф. Мария Китова-Василева, д.н. BCLB602 Български език за целите на превода
 • доц. д-р Анушка Леви BCLB500 Модели и техники в превода
 • доц. д-р Елена Савова GERB537 Проект "Писмен превод по основната специалност" GERB608 Самостоятелна работа "Превод в туризма" GERB629 Проект "Туристически маршрути в немскоезичните страни"
 • доц. д-р Нели Раданова BCLB602 Български език за целите на превода
 • гл. ас. д-р Живко Минков GERB530 История и култура на немскоезичните страни
 • гл. ас. Анелия Ламбова GERB513 Стратегии на писмения превод GERB536 Самостоятелна работа "Превод на делова кореспонденция" GERB537 Проект "Писмен превод по основната специалност" GERB614 Бизнес немски език GERB792 Стаж: Специализиран превод GERB864 Превод на медийни текстове GERB891 Стаж: Преводачески стаж
 • преп. Анета Чучкова GERB805 Проект "Превод на художествен текст" GERB891 Стаж: Преводачески стаж
 • преп. Анжела Ангелова GERB680 Самостоятелна работа: "Превод на икономически текст и административно-правни документи"
 • преп. Велка Харизанова GERB580 Проект: "Превод на обществено-политически текст" GERB617 Проект: "Немскоезичната преса" GERB706 Проект: "Превод на упътвания за потребителя"
 • преп. Веселинка Крушева GERB703 Проект:"Редактиране на преведен текст" GERB787 Редактиране на преведен текст GERB792 Стаж: Специализиран превод GERB803 Проект: "Езикови реалии и превод" GERB863 Езикови реалии и превод GERB891 Стаж: Преводачески стаж
 • преп. Владимира Петрова-Тинкова GERB871 Самостоятелна работа: "Превод на технически текст"
 • преп. Нора Кръстева GERB508 Самостоятелна работа "Германски митове и легенди" GERB702 Превод на презентации GERB790 Проект "Терминологични банки" GERB792 Стаж: Специализиран превод
 • Анжела Георгиева   GERB653 Превод на административно-правни документи