Международна политика (на френски език)

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен директор студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Международна политика (на френски език)
 • проф. Антоний Тодоров, д.н. POLF101 Елементи на политиката POLF191 Самостоятелна работа "Политика и политически идеи" POLF201 Увод в международните отношения POLF291 Самостоятелна работа "Институции и актьори на международните отношения"
 • проф. Евгения Иванова, д.н. POLF301 Нации, етноси, религии: основни понятия
 • проф. д-р Анна Кръстева POLF101 Елементи на политиката POLF301 Нации, етноси, религии: основни понятия POLF391 Самостоятелна работа "Нации, етноси, религии" POLF505 Международни миграции и политики (на френски език) POLF806 Миграции на Балканите и Черноморския регион (на френски език) POLF903 Проект "Глобализация и миграции"
 • доц. д-р Антоний Гълъбов POLF103 Геополитика на Европа POLF193 Самостоятелна работа "Социология на политиката" POLF301 Нации, етноси, религии: основни понятия POLF391 Самостоятелна работа "Нации, етноси, религии" POLF596 Самостоятелна работа "Анализ на документи" POLF706 Анализ на документи в международната политика (на френски език) POLF803 ПР в международната политика (на френски език) POLF901 Проект "Политика и общество"
 • доц. д-р Маргарита Шивергева POLF403 Въведение в европейските политики
 • гл. ас. д-р Катя Христова-Вълчева POLF401 Европейският съюз: институции и управление POLF403 Въведение в европейските политики POLF491 Самостоятелна работа "Европейският съюз"
 • гл. ас. д-р Петя Георгиева POLF203 Сравнителни политически системи POLF293 Самостоятелна работа "Сравнителни политически системи" POLF902 Проект "Сравнителна европейска политика"
 • гл. ас. д-р Радосвета Кръстанова-Канева POLF191 Самостоятелна работа "Политика и политически идеи" POLF201 Увод в международните отношения POLF291 Самостоятелна работа "Институции и актьори на международните отношения"
 • ас. Петко Стайнов POLF504 Глобализацията и новият международен ред (на френски език) POLF594 Самостоятелна работа "Глобализацията и новият международен ред"
 • ..... ..... POLF493 Самостоятелна работа "Европейските политики", POLF893 Самостоятелна работа "ПР в международната политика" POLF896 Самостоятелна работа "Политики на граници" POLF904 Проект "Европейски съюз"
 • Емилия Кръстева POLF595 Самостоятелна работа "Международни миграции и политики"
 • Илдико Отова POLF505 Международни миграции и политики (на френски език) POLF595 Самостоятелна работа "Международни миграции и политики" POLF806 Миграции на Балканите и Черноморския регион (на френски език) POLF903 Проект "Глобализация и миграции"