Италианистика (Италиански език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Италианистика (Италиански език, култура и литература)
  • доц. д-р Нели Раданова ITLB531 Практическа граматика на италианския език ITLB532 Техники на писмения превод ITLB534 Самостоятелна работа "Тематична лексика" ITLB535 Проект: "Писмен превод по теми от основната програма" ITLB536 Самостоятелна работа "Граматика на грешките" ITLB537 Самостоятелна работа "Превод на обществено-политически текст" ITLB571 Италианският - език без държава. От Данте до Обединена Италия (1871) ITLB617 Проект "Италианската преса" ITLB631 Практически синтаксис на италианския език ITLB632 Превод и редактиране на художествен текст ITLB635 Проект: "Писмен превод на художествен текст" ITLB643 Проект "Делова кореспонденция" ITLB671 Социални и езикови проблеми на Обединена Италия ITLB679 Проект: "Обединена Италия-промени, проблеми и постижения" ITLB731 Преводът и промените в съвременния италиански език ITLB734 Семинар: "Промените в съвременния италиански език и употребата на глаголните времена" ITLB831 Фразеология и превод ITLB872 Големите туристически маршрути в Италия ITLB875 Самостоятелна работа "Световните имена в италианското кино" ITLB876 Самостоятелна работа "Областите в Италия" ITLB878 Проект: "Културна история на областите в Италия"
  • ас. Петя Петкова - Сталева ITLB531 Практическа граматика на италианския език ITLB532 Техники на писмения превод ITLB534 Самостоятелна работа "Тематична лексика" ITLB535 Проект: "Писмен превод по теми от основната програма" ITLB536 Самостоятелна работа "Граматика на грешките" ITLB537 Самостоятелна работа "Превод на обществено-политически текст" ITLB590 Самостоятелна работа "Превод на научно-популярен текст" ITLB617 Проект "Италианската преса" ITLB631 Практически синтаксис на италианския език ITLB632 Превод и редактиране на художествен текст ITLB635 Проект: "Писмен превод на художествен текст" ITLB643 Проект "Делова кореспонденция" ITLB675 Италианската литература през вековете ITLB678 Самостоятелна работа "Големите имена в италианската литература" ITLB679 Проект: "Обединена Италия-промени, проблеми и постижения" ITLB732 Техники на специализирания превод ITLB735 Самостоятелна работа: "Превод на икономически текст" ITLB835 Устен превод ITLB838 Самостоятелна работа: "Превод на административно-правни документи" ITLB872 Големите туристически маршрути в Италия ITLB875 Самостоятелна работа "Световните имена в италианското кино" ITLB876 Самостоятелна работа "Областите в Италия" ITLB878 Проект: "Културна история на областите в Италия"