Испанистика (Испански език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Испанистика (Испански език, култура и литература)
  • проф. Мария Китова-Василева, д.н. ESPB500 Практическа граматика на испанския език ESPB533 Самостоятелна работа "Граматика на грешките" ESPB645 Практически морфосинтаксис на испанския език ESPB838 Превод на художествен текст ESPB848 Самостоятелна работа "Превод на художествен текст"
  • доц. д-р Анушка Леви ESPB513 Техники на писмения превод ESPB591 Самостоятелна работа "Техники на писмения превод" ESPB700 Испанската литература през вековете ESPB703 Самостоятелна работа "Светът през погледа на големите испански писатели" ESPB708 Практическа лексикология на испанския език ESPB800 "Новият" латиноамерикански роман ESPB808 Самостоятелна работа "Големите имена на испаноамериканската литература" ESPB830 Превод при делови преговори
  • доц. д-р Венета Сиракова ESPB400 Испаноамерика - древни цивилизации и съвременност ESPB513 Техники на писмения превод ESPB592 Проект "Писмен превод по основната специалност" ESPB631 Самостоятелна работа "Испаноамерика през вековете" ESPB650 Превод на обществено-политически текст ESPB659 Самостоятелна работа "Превод на обществено-политически текст" ESPB660 Самостоятелна работа "Превод на научно-популярен текст" ESPB667 Проект "Писмен превод по основната специалност" ESPB790 Самостоятелна работа "Писмен превод и редактиране на преведен текст" ESPB791 Проект "Писмен превод по основната специалност" ESPB800 "Новият" латиноамерикански роман ESPB808 Самостоятелна работа "Големите имена на испаноамериканската литература" ESPB849 Проект "Писмен превод по основната специалност"
  • гл. ас. Станимир Мичев ESPB592 Проект "Писмен превод по основната специалност" ESPB650 Превод на обществено-политически текст ESPB659 Самостоятелна работа "Превод на обществено-политически текст" ESPB660 Самостоятелна работа "Превод на научно-популярен текст" ESPB667 Проект "Писмен превод по основната специалност" ESPB708 Практическа лексикология на испанския език ESPB790 Самостоятелна работа "Писмен превод и редактиране на преведен текст" ESPB791 Проект "Писмен превод по основната специалност" ESPB830 Превод при делови преговори ESPB849 Проект "Писмен превод по основната специалност"
  • преп. Валентина Славова ESPB591 Самостоятелна работа "Техники на писмения превод" ESPB592 Проект "Писмен превод по основната специалност" ESPB631 Самостоятелна работа "Испаноамерика през вековете" ESPB650 Превод на обществено-политически текст ESPB659 Самостоятелна работа "Превод на обществено-политически текст" ESPB667 Проект "Писмен превод по основната специалност" ESPB757 Превод на документи ESPB758 Самостоятелна работа "Превод на икономически текст" ESPB839 Самостоятелна работа "Превод на делова кореспонденция" ESPB849 Проект "Писмен превод по основната специалност"
  • преп. Любка Славова ESPB400 Испаноамерика - древни цивилизации и съвременност ESPB508 Пиринеите - кръстопът на древни култури ESPB529 Самостоятелна работа "Испания през вековете" ESPB700 Испанската литература през вековете ESPB703 Самостоятелна работа "Светът през погледа на големите испански писатели" ESPB757 Превод на документи ESPB758 Самостоятелна работа "Превод на икономически текст" ESPB839 Самостоятелна работа "Превод на делова кореспонденция"
  • преп. Румяна Петкова ESPB838 Превод на художествен текст ESPB848 Самостоятелна работа "Превод на художествен текст"