Счетоводство и одит

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Счетоводство и одит
  • проф. д-р Емил Денчев BAAB710 Счетоводен софтуер BAAB718 Самостоятелна работа: Счетоводен софтуер
  • проф. д-р Събина Ракарова BAFB539 Икономикс BAFB551 Проект: Икономикс
  • доц. д-р Красимир Йорданов BAAB616 Стандарти за финансово отчитане BAAB617 Вътрешен одит BAAB618 Самостоятелна работа: Вътрешен одит BAAB620 Проект: Разработване на модел на счетоводна политика BAAB621 Самостоятелна работа: Стандарти за финансово отчитане BAAB700 Социален одит BAAB709 Контрол в публичния сектор BAAB716 Самостоятелна работа:Социален одит BAAB717 Самостоятелна работа: Контрол в публичния сектор BAAB719 Проект: Разработване на процедури за вътрешен контрол BAAB800 Одит на средствата от ЕС BAAB808 Самостоятелна работа: Одит на средствата от ЕС BAAB810 Проект: Анализ на финансов отчет (по примера на....)
  • доц. д-р Ренета Димитрова BAAB810 Проект: Анализ на финансов отчет (по примера на....)
  • доц. д-р Станислава Георгиева BAAB619 Самостоятелна работа: Счетоводство на малки и средни предприятия BAAB719 Проект: Разработване на процедури за вътрешен контрол BAAB809 Самостоятелна работа: Управленско счетоводство BAAB810 Проект: Анализ на финансов отчет (по примера на....) BAFB625 Управленско счетоводство BAFB637 Счетоводство BAFB651 Проект: Счетоводство
  • гл. ас. д-р Красимир Костенаров BAAB719 Проект: Разработване на процедури за вътрешен контрол
  • гл. ас. д-р Ралица Димитрова BAAB804 Анализ на финансови отчети BAAB813 Самостоятелна работа: Анализ на финасови отчети
  • ..... ..... BAAB500 Одитинг BAAB516 Самостоятелна работа: Одитинг BAAB517 Проект: Методология на счетоводството BAAB614 Счетоводство на малки и средни предприятия