Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)
  • проф. д-р Стойна Пороманска MGRB577 Проект: "Гръцката култура през вековете" MGRB675  Самостоятелна работа: "Гръцки делови език" MGRB676 Проект: " Културни и икономически връзки на България с Гърция и Кипър " MGRB695  Новогръцки език - основни умения в бизнес-среда MGRB697 Самостоятелна работа: "Атина - губеща се във вековете" MGRB778 Проект: "Българо-гръцки езикови връзки" MGRB795  Новогръцкият език и печатът MGRB799  Самостоятелна работа "Книжовна и разговорна традиция" MGRB876 Проект:"България, Гърция и Кипър - страни-членки на ЕС" MGRB891 Големите имена в гръцката история
  • гл. ас. д-р Екатерина Григорова MGRB577 Проект: "Гръцката култура през вековете" MGRB597 Новогръцката литература - основни периоди и представители MGRB599 Самостоятелна работа: "Съвременен гръцки автор" MGRB676 Проект: " Културни и икономически връзки на България с Гърция и Кипър " MGRB777 Самостоятелна работа: "Константинос Кавафис на български език" MGRB778 Проект: "Българо-гръцки езикови връзки" MGRB792 Гръцките поети нобелисти MGRB796  Гръцка поезия - Константинос Кавафис MGRB876 Проект:"България, Гърция и Кипър - страни-членки на ЕС" MGRB896 Гръцката проза - Никос Казандзакис MGRB898  Самостоятелна работа: "Пелопонес - портокалови градини, аромати и паметници" MGRB899  Самостоятелна работа: "Никос Казандзакис на български език"
  • гл. ас. д-р Янко Димитров MGRB577 Проект: "Гръцката култура през вековете" MGRB592 Странознание - важни административни и културни центрове MGRB598 Самостоятелна работа:"Древна Гърция и Малоазийското крайбрежие" MGRB676 Проект: " Културни и икономически връзки на България с Гърция и Кипър " MGRB698 Самостоятелна работа :"Съвременна гръцка музика" MGRB778 Проект: "Българо-гръцки езикови връзки" MGRB800 Културен живот на съвременна Гърция - театър, музика, кино MGRB875  Самостоятелна работа :"Големите имена в гръцката история" MGRB876 Проект:"България, Гърция и Кипър - страни-членки на ЕС" MGRB897 Нова гръцка история - етапи и представители
  • преп. Христина Янисова MGRB576 Самостоятелна работа :"Гръцкият език и грийклиш" MGRB577 Проект: "Гръцката култура през вековете" MGRB596 Новогръцки език - Ние и нашето ежедневие MGRB676 Проект: " Културни и икономически връзки на България с Гърция и Кипър " MGRB778 Проект: "Българо-гръцки езикови връзки" MGRB797 География и исторически забележителности MGRB798 Самостоятелна работа:"Северна Гърция - древна, елинистична, византийска и нова" MGRB876 Проект:"България, Гърция и Кипър - страни-членки на ЕС"