Археология

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Археология
  • проф. Иван Гацов, д.н. ARHB002 Увод в праисторията ARHB548 Проект:"Изследователски стратегии при разкопки и публикуване на археологически обект" ARHB856  Проект: "Регионални археологически проучвания"
  • доц. д-р Илиян Боянов ARHB011 Класическа археология ARHB500 Антична и средновековна нумизматика ARHB525 Писмени извори и археология ARHB544 Семинар "Монетна иконография" ARHB548 Проект:"Изследователски стратегии при разкопки и публикуване на археологически обект" ARHB549 Проект: "Археология и класически текст" ARHB649 Практика "Археологически проучвания" ARHB653 Практика "Лабораторна работа" ARHB751 Семинар "Iteneraria Romana" ARHB753 Практика "Лабораторна работа" ARHB754 Семинар "Archaeologia Crass" ARHB761  Проект :"Антични и средновековни паметници от територията на съвременна България. Проблеми на интерпретацията". ARHB850 Практика "Археологически проучвания" ARHB854 Семинар "Archaeologia Crass" ARHB855 Практика "Лабораторна работа" ARHB856  Проект: "Регионални археологически проучвания"
  • доц. д-р Петър Балабанов ARHB649 Практика "Археологически проучвания" ARHB653 Практика "Лабораторна работа" ARHB749 Музейно дело ARHB850 Практика "Археологически проучвания" ARHB855 Практика "Лабораторна работа"
  • гл. ас. д-р Богдан Атанасов ARHB301 Увод в археологията ARHB532 Теория и методи в археологията ARHB540 Семинар "Нови археологически проучвания" ARHB548 Проект:"Изследователски стратегии при разкопки и публикуване на археологически обект" ARHB649 Практика "Археологически проучвания" ARHB653 Практика "Лабораторна работа" ARHB713 Практика "Картография и картиране в археологията" ARHB753 Практика "Лабораторна работа" ARHB850 Практика "Археологически проучвания" ARHB855 Практика "Лабораторна работа" ARHB856  Проект: "Регионални археологически проучвания"
  • гл. ас. д-р Боян Думанов ARHB525 Писмени извори и археология ARHB548 Проект:"Изследователски стратегии при разкопки и публикуване на археологически обект" ARHB549 Проект: "Археология и класически текст" ARHB649 Практика "Археологически проучвания" ARHB653 Практика "Лабораторна работа" ARHB713 Практика "Картография и картиране в археологията" ARHB751 Семинар "Iteneraria Romana" ARHB753 Практика "Лабораторна работа" ARHB754 Семинар "Archaeologia Crass" ARHB761  Проект :"Антични и средновековни паметници от територията на съвременна България. Проблеми на интерпретацията". ARHB843 Българската средновековна цивилизация ARHB844 Европа през античността и средновековието ARHB850 Практика "Археологически проучвания" ARHB854 Семинар "Archaeologia Crass" ARHB855 Практика "Лабораторна работа" ARHB856  Проект: "Регионални археологически проучвания"
  • гл. ас. д-р Гергана Боянова ARHB845 Опазване и защита на материалното културно наследство
  • гл. ас. д-р Живко Узунов ARHB532 Теория и методи в археологията ARHB548 Проект:"Изследователски стратегии при разкопки и публикуване на археологически обект" ARHB549 Проект: "Археология и класически текст" ARHB636 Тракийска археология ARHB761  Проект :"Антични и средновековни паметници от територията на съвременна България. Проблеми на интерпретацията". ARHB856  Проект: "Регионални археологически проучвания"
  • гл. ас. д-р Петранка Неделчева ARHB002 Увод в праисторията ARHB541 Практика "Обработка на археологически находки" ARHB548 Проект:"Изследователски стратегии при разкопки и публикуване на археологически обект" ARHB604 Археологическа документация ARHB649 Практика "Археологически проучвания" ARHB653 Практика "Лабораторна работа" ARHB753 Практика "Лабораторна работа" ARHB850 Практика "Археологически проучвания" ARHB855 Практика "Лабораторна работа" ARHB856  Проект: "Регионални археологически проучвания"
  • Весела Герчева ARHB749 Музейно дело