Арабистика (Арабски език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и литература)
  • доц. д-р Мариана Малинова ARAB541 Представите за отвъдното и края на света в исляма ARAB554 Семинар: "Рая и Ада в Исляма" ARAB556 Проект: "Ориентът и Западна Европа" ARAB653 Мюсюлманското право: традиция и съвременност ARAB657  Самостоятелна работа: "Мюсюлманско право: проблеми и решения" ARAB658 Проект: "Андалусия-изгубеният рай" ARAB737 Семинар: "Жената в исляма" ARAB739 Проект: "Символите в ислямската традиция" ARAB818 Ислям и политика ARAB834 Проект: "Политическа география на арабския свят" ARAB835 Проект: "Близкият непознат Ориент"
  • гл. ас. д-р Велин Белев ARAB516 Ориентът и Западна Европа- парадоксите на пресичащите се култури ARAB553 Семинар: "Класически и модерен ислям" ARAB556 Проект: "Ориентът и Западна Европа" ARAB612 История на ислямския мистицизъм - суфизма ARAB656 Самостоятелна работа: "Духовните обители на суфизма в България" ARAB658 Проект: "Андалусия-изгубеният рай" ARAB739 Проект: "Символите в ислямската традиция" ARAB740 Коранът и неговото тълкуване ARAB812 Суфизмът в текстове ARAB832  Ислямската архитектура - образите на невидимото ARAB833 Практика: "Практикум по каллиграфия" ARAB835 Проект: "Близкият непознат Ориент"
  • гл. ас. д-р Неделя Китаева ARAB533 Големите арабски книги - "Хиляда и една нощ" ARAB555 Семинар: "Приказките от Хиляда и една нощ" ARAB556 Проект: "Ориентът и Западна Европа" ARAB654 Мюсюлманска Испания ARAB655  Семинар: "Харемът в дворците на Ориента" ARAB658 Проект: "Андалусия-изгубеният рай" ARAB734  Мюсюлманско изкуство ARAB735 Арабска митология, фолклор и традиции ARAB736 Семинар: "Традиции и обичаи на мюсюлманите в България" ARAB738 Самостоятелна работа: "Паметници на ислямската култура в България" ARAB739 Проект: "Символите в ислямската традиция" ARAB835 Проект: "Близкият непознат Ориент"
  • Мирослав Зафиров ARAB828 Проект"Съвременна история на арабския свят"