Социална работа

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Социална работа
  • проф. д-р Тома Томов SODB501 Работа по случая - I част: клинична оценка SODB601 Работа по случая - II част: социална оценка SODB609 Семинар: Социална оценка и формулировка SODB704 Техники на водене на случая (ТВС): Депресия SODB801 Работа по случая - IV част: експертна оценка SODB804 Техники на водене на случая (ТВС): Психоза SODB809 Семинар: Експертна оценка, докладване
  • доц. д-р Златка Михова SODB701 Работа по случая - III част: оценка на семейството SODB709 Семинар: Оценка на семейство, докладване SODB713 Практика: Протокол от оценка на семейство
  • доц. д-р Харалан Александров SODB514 Проект:"Социални политики и социални служби-операционализирането на помагането"
  • гл. ас. д-р Румен Петров SODB509 Семинар: Клинична оценка и формулировка SODB614 Проект:"Социални закони, социални работи и социални защити" SODB714 Проект:"Управление, основано на доказателства"
  • гл. ас. д-р Светлозар Василев SODB504 Координиране (водене) на случая: принципи SODB604 Етични проблеми на работата със случаи SODB804 Техники на водене на случая (ТВС): Психоза SODB814 Проект:"Отношения на помагане. Интервю и оценка с цел помагане"
  • ас. Майя Младенова SODB502 Клинично интервю и оценка - I част: характер на процеса SODB510 Практика: Наблюдение изучаване на клинично интервю и оценка (raport, защита) SODB513 Практика: Клинично интервю SODB602 Клинично интервю и оценка - II част: характер на преноса SODB610 Практика: Клинично интервю и оценка (пренос и контрапреност) SODB613 Самостоятелна работа: протокол от оценка SODB702 Клинично интервю и оценка - III част: завършено интервю SODB710 Практика: Работа с интервю - игра на роли и филмиране SODB802 Клинично интервю и оценка - IV част: докладване SODB813 Практика: Протокол от интревю SODB814 Проект:"Отношения на помагане. Интервю и оценка с цел помагане"