Журналистика

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Журналистика
 • проф. Владимир Михайлов, д.н. COMB658 Семинар "Структура в медиите и връзките с обществеността" COMB898  Проект:"Журналистическо радио или телевизионно предаване" NJRN507 Телевизия и видео
 • проф. Руси Маринов, д.н. COMB841 Комуникация и смарт технологии
 • проф. Толя Стоицова, д.н. COMB847 Поведение в медиите
 • проф. д-р Михаил Мелтев COMB534 Самостоятелна работа "Аудиовизуално творчество" - І част COMB698 Проект:"Тематичен фоторазказ" COMB849 Аудиовизуална адаптация NJRN503 Режисура и поведение пред камера
 • проф. д-р Росен Стоянов COMB520 Проект "Журналистика и интернет" COMB620 Семинар "Българската практика във връзките с обществеността и медиите" COMB688 Самостоятелна работа "Участие в организацията на специални събития" COMB760 Семинар "Българският опит в журналистиката и връзките с обществеността" COMB823 Самостоятелна работа "Реферат върху публикации в областта на масовите комуникациии"
 • доц. Петя Александрова, д.н. COMB798 Проект "Електронен вестник" COMB840 Изкуства и медии
 • доц. д-р Евелина Христова COMB850 Организационни комуникации COMB851 Самостоятелна работа "Организационни комуникации"
 • доц. д-р Стойко Петков COMB510 Проект "Особености на обществените електронни медии /БНТ и БНР/ COMB598  Проект:"Модели в българската практика : Продуктово позициониране" COMB623 Семинар "Онлайн журналистика в България" COMB769 Проект "Нови медии" COMB843 Реклама и медии
 • гл. ас. д-р Тодор Панайотов COMB523 Самостоятелна работа "Телевизионна и радио журналистика" - I част COMB848 Медийни жанрове
 • д-р Ралица Филипова NJRN701 Телевизионно майсторство
 • Боряна Гошева   COMB823 Самостоятелна работа "Реферат върху публикации в областта на масовите комуникациии"
 • Калин Калчев   COMB898  Проект:"Журналистическо радио или телевизионно предаване"