Финанси - ДО

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен директор студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Финанси - ДО
 • проф. д-р Иванка Данева BAFB848D Осигуряване и застраховане BAFB851D Самостоятелна работа: Осигуряване и застраховане
 • проф. д-р Маргарита Александрова-Борисова BAFB757D Финанси на предприятието
 • проф. д-р Радослав Цончев BAFB639D Финансови изчисления BAFB653D Самостоятелна работа: Финансови изчисления BAFB756D Финансови пазари и инструменти BAFB759D Самостоятелна работа: Финансови пазари и инструменти
 • проф. д-р Събина Ракарова BAFB529D Проект: Изпитания и перспективи пред Европейския икономически и паричен съюз BAFB539D Икономикс BAFB551D Самостоятелна работа: Икономикс
 • доц. д-р Виолета Касърова BAFB755D Финансов анализ
 • доц. д-р Кристиян Хаджиев BAFB549D Мениджмънт BAFB552D Самостоятелна работа: Мениджмънт
 • доц. д-р Ренета Димитрова BAFB619D Проект: Външни източници за дългосрочно финансиране на фирмата BAFB849D Банково дело BAFB852D Самостоятелна работа:Банково дело
 • доц. д-р Станислава Георгиева BAFB637D Счетоводство BAFB651D Самостоятелна работа: Счетоводство
 • доц. д-р Стефан Стефанов BAEB406D Международна икономика BAFB529D Проект: Изпитания и перспективи пред Европейския икономически и паричен съюз BAFB553D Самостоятелна работа: Международна икономика
 • гл. ас. д-р Емил Калчев BAFB548D Самостоятелна работа: Финанси на предприятието BAFB638D Икономика на публичния сектор BAFB652D Самостоятелна работа: Икономика на публичния сектор BAFB719D Проект: Диагностика на финансовото състояние на публична компания BAFB757D Финанси на предприятието BAFB819D Проект: Определяне фундаменталната стойност на публична компания
 • гл. ас. д-р Ирена Николова BAFB529D Проект: Изпитания и перспективи пред Европейския икономически и паричен съюз BAFB850D Основи на международните финанси BAFB853D Самостоятелна работа: Основи на международните финанси
 • гл. ас. д-р Красимир Костенаров BAFB719D Проект: Диагностика на финансовото състояние на публична компания BAFB756D Финансови пазари и инструменти BAFB759D Самостоятелна работа: Финансови пазари и инструменти BAFB819D Проект: Определяне фундаменталната стойност на публична компания
 • гл. ас. д-р Ралица Димитрова BAFB719D Проект: Диагностика на финансовото състояние на публична компания BAFB755D Финансов анализ BAFB758D Самостоятелна работа: Финансов анализ BAFB819D Проект: Определяне фундаменталната стойност на публична компания