Маркетинг - ДО

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен директор студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Маркетинг - ДО
 • проф. д-р Събина Ракарова BAFB539D Икономикс BAFB551D Самостоятелна работа: Икономикс BAMB517D Проект: Управление на маркетинга в компаниите BAMB620D Проект: Съвременни аспекти на продуктовата политика BAMB718D Проект: Промени в дистрибуционната политика BAMB816D Проект: Влияние на управлението на продажбите върху бизнеса
 • проф. д-р Христо Катранджиев BAEB865D Маркетингови проучвания BAMB621D Изграждане и позициониране на търговска марка BAMB833D Самостоятелна работа: Маркетингови проучвания
 • доц. д-р Ваня Сланчева-Банева BAMB638D Продуктови политики и иновации BAMB640D Самостоятелна работа: Продуктова политика и иновации BAMB737D Маркетинг на взаймодействието при услугите BAMB740D Самостоятелна работа:Маркетинг на взаймодествието при услугите
 • доц. д-р Кристиян Хаджиев BAFB549D Мениджмънт BAFB552D Самостоятелна работа: Мениджмънт
 • доц. д-р Надежда Димова BAEB305D Основи на маркетинга BAMB517D Проект: Управление на маркетинга в компаниите BAMB538D Самостоятелна работа: Основи на маркетинга BAMB639D Самосотятелна работа: Потребителско поведение BAMB718D Проект: Промени в дистрибуционната политика BAMB738D Бизнес логистика и дистрибуция BAMB739D Самостоятелна работа: Бизнес логистика и дистрибуция BAMB816D Проект: Влияние на управлението на продажбите върху бизнеса BAMB840D Продаване и управление на продажбите BAMB842D Самостоятелна работа: Продаване и управление на продажбите
 • доц. д-р Соня Алексиева BAEB764D Рекламна политика BAMB733D Самостоятелна работа: Рекламна политика
 • доц. д-р Стефан Стефанов BAMB517D Проект: Управление на маркетинга в компаниите BAMB620D Проект: Съвременни аспекти на продуктовата политика BAMB718D Проект: Промени в дистрибуционната политика BAMB816D Проект: Влияние на управлението на продажбите върху бизнеса
 • гл. ас. д-р Димитър Трендафилов BAMB621D Изграждане и позициониране на търговска марка BAMB841D Самостоятелна работа: Изграждане и позициониране на търговската марка
 • гл. ас. д-р Ирена Николова BAMB632D Самостоятелна работа: Организация и управление на външнотърговската дейност
 • гл. ас. д-р Невена Димова BAMB620D Проект: Съвременни аспекти на продуктовата политика
 • гл. ас. д-р Росица Накова BAEB534D Потребителско поведение BAEB535D Управление на маркетинга
 • гл. ас. д-р Стефания Темелкова BAEB764D Рекламна политика BAMB733D Самостоятелна работа: Рекламна политика