Мултимедия и компютърна графика

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Мултимедия и компютърна графика
  • проф. д-р Господин Желев CSTB504 Компютърна периферия CSTB558 Проект: "Компютърна периферия" CSTB584 Самостоятелна работа: Компютърна периферия CSTB858 Проект: "Мултимедийни технологии" CSTB883 Самостоятелна работа: Мултимедийни технологии
  • проф. д-р Стоян Малешков CSTB503 Лабораторни занятия по компютърна графика CSTB582 Самостоятелна работа: Компютърна графика CSTB604 Лабораторни занятия по синтез на реалистични изображения CSTB668 Проект: "Синтез на реалистични изображения" CSTB683 Самостоятелна работа: Синтез на реалистични изображения
  • проф. Румен Райчев CSTB510 Структурна комбинаторика в компютърното проектиране CSTB589 Самостоятелна работа: Структурна комбинаторика в компютърното проектиране CSTB611 Компютърен графичен дизйн CSTB687 Самостоятелна работа: Компютърен графичен дизайн CSTB718 Художествен уебдизайн CSTB789 Самостоятелна работа: Художествен уебдизайн
  • гл. ас. д-р Десислава Георгиева CSTB503 Лабораторни занятия по компютърна графика CSTB582 Самостоятелна работа: Компютърна графика CSTB604 Лабораторни занятия по синтез на реалистични изображения CSTB668 Проект: "Синтез на реалистични изображения" CSTB678 Проект: "Компютърна анимация" CSTB683 Самостоятелна работа: Синтез на реалистични изображения CSTB706 Лабораторни занятия по компютърна анимация CSTB785 Самостоятелна работа: Компютърна анимация CSTB808 Реалистично текстуриране на тримерни обекти CSTB885 Самостоятелна работа: Реалистично текстуриране на тримерни обекти
  • гл. ас. д-р Йоана Минкова CSTB558 Проект: "Компютърна периферия" CSTB584 Самостоятелна работа: Компютърна периферия CSTB804 Лабораторни занятия по мултимедийни технологии CSTB858 Проект: "Мултимедийни технологии" CSTB883 Самостоятелна работа: Мултимедийни технологии
  • гл. ас. д-р Мария Георгиева CSTB583 Самостоятелна работа: Цветознание в компютърното проектиране CSTB609 Цифрова фотография за мултимедийни приложения CSTB617 Принципи на цифровата фотография CSTB782 Проект: Цифрова фотография за мултимедийни приложения
  • д-р Веселин Георгиев CSTB678 Проект: "Компютърна анимация"
  • преп. Красимир Иванов CSTB624 Класически анимационни техники CSTB688 Самостоятелна работа по особености на обектно програмиране със С++
  • Людмил Димитров CSTB558 Проект: "Компютърна периферия" CSTB858 Проект: "Мултимедийни технологии"
  • Стефан Чакъров CSTB510 Структурна комбинаторика в компютърното проектиране