Изкуствознание и артмениджмънт

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт
 • проф. Иван Маразов, д.н. HACB509 Семинар: "Антично изкуство и култура" HACB544 Проект:"Артмениджмънт на АНтичното културно наследство" HACB583 Гръко-римското изкуство по българските земи
 • проф. Милена Беновска-Събкова, д.н. HACB712 Семинар "Подготовка на текст за публикуване " HACB867 Проект:"Артмениджмънт-музей, галерия, изложба, проект"
 • проф. д-р Ирина Генова HACB618 Проект "Подготовка на изложба" HACB710 Семинар "Съвременно изкуство и култура" HACB723 Изкуството на Барока и Просвещението HACB728 Практика "Каталогизиране на произведения на модерното изкуство" HACB770 Проект:"Армениджмънт на Ново и Съвременно изкуство" HACB806 Практика в галерия - II част HACB831 Практика "Документация на видео и дигитално изкуство"
 • доц. Боян Манчев, д.н. HACB710 Семинар "Съвременно изкуство и култура" HACB867 Проект:"Артмениджмънт-музей, галерия, изложба, проект"
 • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова HACB512 Практика в музей - I част HACB618 Проект "Подготовка на изложба" HACB640 Изкуството на Ренесанса HACB770 Проект:"Армениджмънт на Ново и Съвременно изкуство" HACB806 Практика в галерия - II част HACB824 Изкуството на ХХ век
 • доц. д-р Катерина Гаджева HACB887 Българското изкуство от Освобождението до Втората световна война
 • доц. д-р Наталия Христова HACB712 Семинар "Подготовка на текст за публикуване " HACB867 Проект:"Артмениджмънт-музей, галерия, изложба, проект" HACB886 Модерната българска култура (кр. на ХIХ - ср. на ХХ в.)
 • доц. д-р Оксана Минаева HACB512 Практика в музей - I част HACB583 Гръко-римското изкуство по българските земи HACB610 Изкуството на Средновековна България HACB617 Семинар "Западноевропейско средновековно изкуство и култура" HACB668 Проект:"Артмениджмънт на Средновековието и Възрожденското културно наследство" HACB727 Семинар "Музейно документиране на средновековни и възрожденски паметници"
 • доц. д-р Ружа Маринска HACB825 Съвременно българско изкуство HACB887 Българското изкуство от Освобождението до Втората световна война
 • доц. д-р Татяна Шалганова HACB151 Тракийското изкуство HACB509 Семинар: "Антично изкуство и култура" HACB512 Практика в музей - I част HACB544 Проект:"Артмениджмънт на АНтичното културно наследство" HACB549 Праисторическо изкуство на Балканите
 • доц. Борис Данаилов HACB545 Семинар: "Произведение на изкуството - описателни практики" HACB618 Проект "Подготовка на изложба" HACB710 Семинар "Съвременно изкуство и култура" HACB728 Практика "Каталогизиране на произведения на модерното изкуство" HACB867 Проект:"Артмениджмънт-музей, галерия, изложба, проект" HACB889 Културни институции и културни политики
 • гл. ас. д-р Владимир Димитров HACB610 Изкуството на Средновековна България HACB640 Изкуството на Ренесанса HACB641 Възрожденското изкуство HACB668 Проект:"Артмениджмънт на Средновековието и Възрожденското културно наследство"
 • гл. ас. д-р Росица Гичева HACB544 Проект:"Артмениджмънт на АНтичното културно наследство"