Фотография

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Фотография
  • доц. д-р Динамир Предов CASB882 История на рекламната фотография CASB927 Проект "Приложни аспекти на майсторската фотография" CASB983 Проект "История на рекламната фотография" CASB988 Практика "Професионална рекламна фотография" PHOB303 Приложни аспекти в художествената фотография PHOB403 Приложни аспекти в рекламната фотография PHOB520 Проект:"Портретна фотография" PHOB539 Проект "Студиен портрет" PHOB620 Проект:"Рекламна фотография" PHOB639 Практика "Фоторазказ" PHOB720 Проект:"Майсторска фотография" PHOB820 Проект:"Черно-бяла фотография"
  • доц. д-р Енчо Найденов CASB546 Практика "Професионално студийно осветление" CASB645 Практика "Професионално студийно осветление" CASB834 Практика "Специални ефекти и техники в студийната работа" CASB984 Проект "Приложни аспекти на майсторската фотография" PHOB500 Професионално студийно осветление - І част PHOB600 Професионално студийно осветление - ІІ част PHOB701 Приложни аспекти на майсторската фотография - І част PHOB801 Приложни аспекти на майсторската фотография - ІІ част
  • доц. Правда Кирова PHOB614 Практика "Фоторазказ"
  • ас. Силвия Иванова CASB708 Практика "Специални ефекти и техники в студийната работа" PHOB702 Специални ефекти и снимачни техники - І част PHOB803 Специални ефекти и снимачни техники
  • д-р Цветан Томчев PHOB806 Фотография и журналистика - ІІ част
  • Александър Нишков PHOB534 Комерсиални фотографски проекти