Финанси

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Финанси
 • проф. д-р Иванка Данева BAFB619 Проект:"Външни източници за дългосрочно финансиране на фирмата"/ Предимства и недостатъци на избран източник за финансиране/ BAFB848 Осигуряване и застраховане BAFB851 Самостоятелна работа: Осигуряване и застраховане
 • проф. д-р Радослав Цончев BAFB639 Финансови изчисления BAFB653 Самостоятелна работа: Финансови изчисления BAFB756 Финансови пазари и инструменти BAFB759 Самостоятелна работа: Финансови пазари и инструменти
 • проф. д-р Събина Ракарова BAFB529 Проект:"Изпитания и перспективи пред Европейския икономически и паричен съюз" BAFB539 Икономикс BAFB551 Проект: Икономикс
 • доц. д-р Виолета Касърова BAFB719 Проект:"Диагностика на финансовото състояние на публична компания" BAFB755 Финансов анализ BAFB758 Самостоятелна работа: Финансов анализ
 • доц. д-р Ирена Николова BAFB529 Проект:"Изпитания и перспективи пред Европейския икономически и паричен съюз" BAFB850 Основи на международните финанси BAFB853 Самостоятелна работа: Основи на международните финанси
 • доц. д-р Кристиян Хаджиев BAFB549 Мениджмънт BAFB552 Самостоятелна работа: Мениджмънт
 • доц. д-р Ренета Димитрова BAFB619 Проект:"Външни източници за дългосрочно финансиране на фирмата"/ Предимства и недостатъци на избран източник за финансиране/ BAFB849 Банково дело BAFB852 Самостоятелна работа: Банково дело
 • доц. д-р Станислава Георгиева BAFB637 Счетоводство BAFB651 Проект: Счетоводство
 • доц. д-р Стефан Стефанов BAEB012 Международна икономика BAFB529 Проект:"Изпитания и перспективи пред Европейския икономически и паричен съюз" BAFB553 Самостоятелна работа: Международна икономика
 • гл. ас. д-р Емил Калчев BAFB521 Финанси на предприятието I част BAFB548 Самостоятелна работа: Финанси на предприятието BAFB619 Проект:"Външни източници за дългосрочно финансиране на фирмата"/ Предимства и недостатъци на избран източник за финансиране/ BAFB638 Икономика на публичния сектор BAFB652 Самостоятелна работа: Икономика на публичния сектор BAFB719 Проект:"Диагностика на финансовото състояние на публична компания"
 • гл. ас. д-р Красимир Костенаров BAFB719 Проект:"Диагностика на финансовото състояние на публична компания" BAFB756 Финансови пазари и инструменти BAFB759 Самостоятелна работа: Финансови пазари и инструменти BAFB819 Проект:"Определяне фундаменталната стойност на публична компания"
 • гл. ас. д-р Надя Ненкова BAFB619 Проект:"Външни източници за дългосрочно финансиране на фирмата"/ Предимства и недостатъци на избран източник за финансиране/
 • гл. ас. д-р Ралица Димитрова BAFB719 Проект:"Диагностика на финансовото състояние на публична компания" BAFB755 Финансов анализ BAFB758 Самостоятелна работа: Финансов анализ BAFB819 Проект:"Определяне фундаменталната стойност на публична компания"
 • гл. ас. д-р Цветелина Маринова BAFB529 Проект:"Изпитания и перспективи пред Европейския икономически и паричен съюз"