Туризъм

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Туризъм
  • доц. д-р Ангел Георгиев BATB501 Икономика на туризма BATB548 Самостоятелна работа: Икономика на туристическия бизнес
  • доц. д-р Венцислав Джамбазов BATB870 Проект: Системи за резервации в туризма
  • доц. д-р Ирена Емилова BAEB013 Въведение в туризма BAEB031 Проект: Туристически дестинации BATB529 Туристическа политика BATB539 Самостоятелна работа: Туристическа политика BATB550 Проект: Анализ на туристическа организация BATB625 Посредническа дейност в туризма BATB638  Самостоятелна работа: Посредническа дейност в туризма BATB759 Проект:Туроператорска и агентска дейност в туризма BATB869 Проект: Организационно развитие на туристическо предприятие
  • доц. д-р Мариана Янева BATB861 Консултинг в туризма
  • доц. д-р Мария Николова BATB761 Системи за резервации в туризма
  • доц. д-р Милена Караилиева BAEB014 Туристически ресурси BATB519 Самостоятелна работа: Управление на туризма BATB535 Управление на туризма BATB550 Проект: Анализ на туристическа организация BATB760 Конкурентни предимства на туристическия продукт BATB763 Самостоятелна работа: Конкурентни предимства в туризма BATB854 Проект: Европейски практики в туризма BATB869 Проект: Организационно развитие на туристическо предприятие
  • доц. д-р Михаил Михайлов BATB519 Самостоятелна работа: Управление на туризма BATB535 Управление на туризма
  • доц. д-р Соня Алексиева BATB550 Проект: Анализ на туристическа организация BATB635 Управление на хотелиерския продукт BATB636 Управление на ресторантьорския продукт BATB637 Самостоятелна работа: Управление на ресторантьорския продукт BATB765 Проект: Хотелиерство и ресторантьорство BATB869 Проект: Организационно развитие на туристическо предприятие
  • гл. ас. д-р Теодора Ризова BATB548 Самостоятелна работа: Икономика на туристическия бизнес BATB550 Проект: Анализ на туристическа организация BATB834 Функциониране и развитие на туристически комплекси BATB836 Самостоятелна работа: Функциониране и развитие на туристически комплекси BATB869 Проект: Организационно развитие на туристическо предприятие