Русистика (Руски език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Русистика (Руски език, култура и литература)
  • доц. д-р Ирина Георгиева RUSB005 Автентичен текст и устно изразяване RUSB006 Руски речеви етикет RUSB009 Езикови умения за писмена комуникация на руски език RUSB010 Практическа руска граматика RUSB515 Странознание на Русия: природни и човешки ресурси RUSB518 Самостоятелна работа "Превод на обществено - политически текст" RUSB532 Проект "Практическа руска граматика" RUSB625 Проект "Паметници на руската култура" RUSB626 Проект: "Лексически анализ на текст" RUSB634 Руска култура и манталитет RUSB728 Самостоятелна работа "Превод на публицистичен текст" RUSB738 Бизнес комуникация на руски език RUSB791 Проект: Практикум по езикова култура RUSB819 Самостоятелна работа по превод на юридически текст RUSB826 Трдициите в контекста на руската езикова култура RUSB890 Проект: Практикум по делово общуване
  • доц. д-р Татяна Фед RUSB005 Автентичен текст и устно изразяване RUSB006 Руски речеви етикет RUSB009 Езикови умения за писмена комуникация на руски език RUSB010 Практическа руска граматика RUSB512 Руска класическа литература RUSB519 Проект "Сравнителна културология" RUSB526 Самостоятелна работа "Романтизмът в руската литература на ХІХ век" RUSB532 Проект "Практическа руска граматика" RUSB612 Руска класическа литература RUSB626 Проект: "Лексически анализ на текст" RUSB635 Самостоятелна работа "Литературен анализ на класически руски роман" RUSB639 Проект "Търговска кореспонденция на фирма" RUSB723 Проект: "Руският свят в контекста на световната цивилизация" RUSB725 "Сребърният век" на руската литература RUSB739 Самостоятелна работа "Преводен текст от "сребърния век" на руската литература" RUSB791 Проект: Практикум по езикова култура RUSB824 Руската литература от 20. век RUSB834 Самостоятелна работа "Персоналии на руската емигрантска литература" RUSB890 Проект: Практикум по делово общуване
  • гл. ас. д-р Милен Шипчанов RUSB880 Самостоятелна работа "Компютър и превод"