Реклама

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Реклама
  • доц. д-р Кристиян Постаджиян ADVB004 Основи на маркетинга ADVB012 Медийна реклама ADVB569 Проект: Изследване на медийна среда ADVB701 Управление на взаимоотношенията с клиентите ADVB764 Проект: Планиране на медийна рекламна кампания ADVB814 Проект: Рекламна кампания на външни пазари ADVB905 Мениджмънт на ИМК ADVB913 Проект: Конкурс за избор на рекламна агенция ADVB915 Проект: Рекламна академия за майнър студенти-втора специалност ADVB918 Проект: Потребителско поведение ADVB919 Проект: Развитие на комуникационна кампания на фирма ADVB920 Проект: Академия за иновации ADVB921 Проект: Академия за онлайн реклама CASB764 Медиа планиране
  • доц. Боряна Минчева ADVB916 Дизайнът в съвременната реклама ADVB917 Проект: Дизайнът в съвременната реклама
  • гл. ас. д-р Боян Кутевски ADVB605 Брандинг ADVB705 Управление на организационната репутация ADVB902 Брифът в рекламния процес ADVB912 Проект: Брифът в рекламния процес ADVB914 Проект: Имиджова рекламна кампания
  • гл. ас. д-р Даниела Кадийска ADVB514 Проект: Приложни аспекти на рекламата ADVB815 Проект: Рекламен блог ADVB900 Увод в рекламата ADVB919 Проект: Развитие на комуникационна кампания на фирма ADVB920 Проект: Академия за иновации ADVB921 Проект: Академия за онлайн реклама
  • Георги Малчев ADVB712 Проект: Интерактивна реклама
  • Милен Борисов ADVB904 Копирайтинг в рекламата и ИМК
  • Петър Николов ADVB812 Проект: Бранд концепция/Ре-брендинг
  • Рафаил Николов ADVB702 Интерактивна реклама