Психология

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Психология
 • проф. Ивайло Търнев, д.н. PSYB528 Проект:"Изготвяне на литературен обзор по избрана тема" PSYB556 Самостоятелна работа: мозък и поведение
 • проф. Стефан Матеев, д.н. PSYB570 Проект: Емпирично или приложно изследване
 • проф. д-р Орлин Тодоров PSYB528 Проект:"Изготвяне на литературен обзор по избрана тема" PSYB569 Самостоятена работа: разстройства на поведението
 • доц. д-р Георги Петков PSYB564 Самостоятелна работа: памет PSYB566 Проект: Дизайн на експеримент по когнитивна психология
 • доц. д-р Елена Андонова PSYB107 Език и мислене PSYB560 Самостоятелна работа: развитие в детска и училищна възраст PSYB566 Проект: Дизайн на експеримент по когнитивна психология PSYB567 Самостоятелна работа: Език и мислене
 • доц. д-р Елена Паспаланова PSYB559 Социални нагласи и междуличностни отношения PSYB795 Самостоятелна работа: Стереотипи и предразсъдъци PSYB796 Проект: Дизайн на емпирично изследване по социална психология, психология на личността или психология на развитието
 • доц. д-р Емилия Алексиева PSYB562 Психологически методи ІІ PSYB569 Самостоятена работа: разстройства на поведението PSYB570 Проект: Емпирично или приложно изследване
 • доц. д-р Маргарита Дилова PSYB557 Самостоятелна работа: история на психологията PSYB558 Личност и индивидуални различия PSYB561 Самостоятелна работа: индивидуални различия PSYB796 Проект: Дизайн на емпирично изследване по социална психология, психология на личността или психология на развитието
 • доц. д-р Маргарита Станкова PSYB555 Биологична психология
 • доц. д-р Милена Мутафчиева PSYB001 Въведение в психологията PSYB003 Основни понятия и школи в психологията PSYB560 Самостоятелна работа: развитие в детска и училищна възраст PSYB570 Проект: Емпирично или приложно изследване
 • доц. д-р Никола Атанасов PSYB528 Проект:"Изготвяне на литературен обзор по избрана тема" PSYB568 Психични и поведенчески разстройства PSYB569 Самостоятена работа: разстройства на поведението
 • доц. д-р Пенка Христова PSYB563 Когнитивна психология PSYB565 Самостоятелна работа: мислене PSYB566 Проект: Дизайн на експеримент по когнитивна психология PSYB795 Самостоятелна работа: Стереотипи и предразсъдъци
 • гл. ас. д-р Армине Джанян PSYB107 Език и мислене PSYB563 Когнитивна психология PSYB566 Проект: Дизайн на експеримент по когнитивна психология PSYB567 Самостоятелна работа: Език и мислене
 • гл. ас. д-р Евгения Христова PSYB525 Практика: Участие в експерименти - Ічаст PSYB563 Когнитивна психология PSYB566 Проект: Дизайн на експеримент по когнитивна психология PSYB626 Практика: Участие в експерименти - ІІ част
 • гл. ас. д-р Иво Попиванов PSYB554 Психологически методи І част PSYB555 Биологична психология PSYB556 Самостоятелна работа: мозък и поведение
 • гл. ас. д-р Кирил Костов PSYB563 Когнитивна психология
 • гл. ас. д-р Любомир Джалев PSYB528 Проект:"Изготвяне на литературен обзор по избрана тема" PSYB562 Психологически методи ІІ PSYB570 Проект: Емпирично или приложно изследване
 • гл. ас. д-р Методи Коралов PSYB008 Психология на развитието PSYB559 Социални нагласи и междуличностни отношения PSYB560 Самостоятелна работа: развитие в детска и училищна възраст PSYB795 Самостоятелна работа: Стереотипи и предразсъдъци PSYB796 Проект: Дизайн на емпирично изследване по социална психология, психология на личността или психология на развитието
 • гл. ас. д-р Надя Колчева PSYB008 Психология на развитието PSYB560 Самостоятелна работа: развитие в детска и училищна възраст PSYB562 Психологически методи ІІ PSYB796 Проект: Дизайн на емпирично изследване по социална психология, психология на личността или психология на развитието
 • гл. ас. д-р Светослав Савов PSYB528 Проект:"Изготвяне на литературен обзор по избрана тема" PSYB568 Психични и поведенчески разстройства PSYB569 Самостоятена работа: разстройства на поведението PSYB570 Проект: Емпирично или приложно изследване
 • гл. ас. д-р Соня Драгова PSYB602 Организационна психология PSYB776 Семинар: Общуване на работното място PSYB795 Самостоятелна работа: Стереотипи и предразсъдъци PSYB796 Проект: Дизайн на емпирично изследване по социална психология, психология на личността или психология на развитието
 • преп. Красимир Таушанов PSYB568 Психични и поведенчески разстройства PSYB569 Самостоятена работа: разстройства на поведението PSYB570 Проект: Емпирично или приложно изследване