Музика

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Музика
 • проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н. MUSB076 Музикална история (Нова история - ХІХ век) MUSB086 Музикална история (Нова история - ХХ век) MUSB909 Семинари: Научни семинари - І част MUSB929 Семинари: Научни семинари - ІІ част MUSB939 Семинари: Научни семинари - ІІІ част MUSB949 Семинари: Научни семинари - ІV част
 • проф. Явор Конов, д.н. MUSB056 Музикална история (Стара история, Предкласика) MUSB066 Музикална история (Класика, Романтизъм)
 • проф. д-р Георг Краев MUSB909 Семинари: Научни семинари - І част MUSB929 Семинари: Научни семинари - ІІ част MUSB939 Семинари: Научни семинари - ІІІ част MUSB949 Семинари: Научни семинари - ІV част MUSB953 Практика - Работно ателие - ІІ част
 • проф. д-р Георги Арнаудов MUSB013 Музикални елементи и солфеж (ритмика и метрика) MUSB020 Музикални елементи и солфеж (слухов анализ) MUSB041 Проект:"Програма музика"- І част MUSB043 Проект:"Програма музика"- ІІІ част MUSB057 Теория на музиката (Солфеж и начална теория) MUSB067 Теория на музиката (Солфеж и начална теория) MUSB948 Проект - Концерти, музикално ателие, участие в проекти - ІІІ част MUSB973 Практика - Работно ателие - ІV част
 • проф. д-р Милена Шушулова-Павлова MUSB042 Проект:"Програма музика"- ІІ част MUSB044 Проект:"Програма музика"- ІV част MUSB055 Инструмент/пеене/танц MUSB065 Инструмент/пеене/танц MUSB075 Инструмент/пеене/танц MUSB085 Инструмент/пеене/танц MUSB908 Проект - "Концерти, музикално ателие, участие в проекти" - І част MUSB938 Проект - Концерти, музикално ателие, участие в проекти - ІІ част MUSB958 Проект - Концерти, музикално ателие, участие в проекти - ІV част MUSB963 Практика - Работно ателие - ІІІ част
 • проф. д-р Симо Лазаров MUSB948 Проект - Концерти, музикално ателие, участие в проекти - ІІІ част
 • доц. д-р Георги Петков MUSB913 Практика - Работно ателие - І част MUSB938 Проект - Концерти, музикално ателие, участие в проекти - ІІ част MUSB958 Проект - Концерти, музикално ателие, участие в проекти - ІV част MUSB963 Практика - Работно ателие - ІІІ част
 • доц. Етиен Леви MUSB938 Проект - Концерти, музикално ателие, участие в проекти - ІІ част MUSB958 Проект - Концерти, музикално ателие, участие в проекти - ІV част
 • гл. ас. д-р Борислав Дочев MUSB908 Проект - "Концерти, музикално ателие, участие в проекти" - І част MUSB948 Проект - Концерти, музикално ателие, участие в проекти - ІІІ част
 • гл. ас. д-р Илиян Парасков MUSB055 Инструмент/пеене/танц MUSB065 Инструмент/пеене/танц MUSB075 Инструмент/пеене/танц MUSB085 Инструмент/пеене/танц
 • гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска MUSB948 Проект - Концерти, музикално ателие, участие в проекти - ІІІ част MUSB973 Практика - Работно ателие - ІV част
 • гл. ас. д-р Росица Бечева MUSB913 Практика - Работно ателие - І част MUSB953 Практика - Работно ателие - ІІ част MUSB963 Практика - Работно ателие - ІІІ част
 • д-р Ермила Швайцер MUSB055 Инструмент/пеене/танц MUSB065 Инструмент/пеене/танц MUSB075 Инструмент/пеене/танц MUSB085 Инструмент/пеене/танц
 • д-р Павлина Величкова MUSB013 Музикални елементи и солфеж (ритмика и метрика) MUSB020 Музикални елементи и солфеж (слухов анализ)
 • преп. Симеон Симеонов MUSB042 Проект:"Програма музика"- ІІ част MUSB043 Проект:"Програма музика"- ІІІ част MUSB044 Проект:"Програма музика"- ІV част
 • Симеон Симеонов MUSB041 Проект:"Програма музика"- І част