Маркетинг

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Маркетинг
 • проф. д-р Светла Бъчварова-Пиралкова BAMB506 Потребителско поведение
 • проф. д-р Събина Ракарова BAFB539 Икономикс BAFB551 Проект: Икономикс BAMB517 Проект:"Управление на маркетинга в компаниите"
 • проф. д-р Христо Катранджиев BAMB621 Изграждане и позициониране на търговската марка BAMB804 Маркетингови проучвания BAMB833 Самостоятелна работа: Маркетингови проучвания
 • доц. д-р Ангел Георгиев BAMB620 Проект:"Съвременни аспекти на продуктовата политика"
 • доц. д-р Ваня Сланчева-Банева BAMB638 Продуктови политики и иновации BAMB737 Маркетинг на взаимодействието при услугите BAMB740 Самостоятелна работа: Маркетинг на взаимодействието при услугите
 • доц. д-р Кристиян Хаджиев BAFB549 Мениджмънт BAFB552 Самостоятелна работа: Мениджмънт
 • доц. д-р Надежда Димова BAMB010 Основи на маркетинга BAMB517 Проект:"Управление на маркетинга в компаниите" BAMB538 Самостоятелна работа: Основи на маркетинга BAMB639 Самостоятелна работа: Потребителско поведение BAMB718 Проект:"Промени в дистрибуционната политика" BAMB738 Бизнес логистика и дистрибуция BAMB739 Самостоятелна работа: Бизнес логистика и дистрибуция BAMB816 Проект:"Влияние на управлението на продажбите върху бизнеса" BAMB842  Самостоятелна работа: Продаване и управление на продажбите BAMB843 Продаване и управление на продажбите
 • доц. д-р Соня Алексиева BAMB620 Проект:"Съвременни аспекти на продуктовата политика" BAMB703 Рекламна политика BAMB718 Проект:"Промени в дистрибуционната политика" BAMB733 Проект: Рекламна политика
 • доц. д-р Стефан Стефанов BAMB517 Проект:"Управление на маркетинга в компаниите"
 • гл. ас. д-р Димитър Трендафилов BAMB621 Изграждане и позициониране на търговската марка BAMB841 Самостоятелна работа: Изграждане и позициониране на търговска марка
 • гл. ас. д-р Иво Ив. Велинов BAMB804 Маркетингови проучвания
 • гл. ас. д-р Ирена Николова BAMB632 Самостоятелна работа: Организация и управление на външнотърговската дейност
 • гл. ас. д-р Стефания Темелкова BAMB620 Проект:"Съвременни аспекти на продуктовата политика" BAMB640 Самостоятелна работа: Продуктови политики и иновации BAMB703 Рекламна политика BAMB718 Проект:"Промени в дистрибуционната политика" BAMB733 Проект: Рекламна политика