История

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
История
  • проф. Пламен Цветков, д.н. HISB145 Семинар "История и съвременност" - ІІ част HISB149 Семинар "История и съвременност" IV част HISB521 Проект "Културните и политически модели през Средновековието и новото време" HISB525 Проект "Проблеми на най-новата история" HISB722 Проект " България и Балканите в международните отношения" HISB811 Международни отношения през XX в.
  • проф. д-р Веселин Методиев HISB148 Семинар "История и съвременност" - III част HISB163 Проект "Философи на историята" HISB521 Проект "Културните и политически модели през Средновековието и новото време" HISB564 Проект: "История, паметници и тяхното осмисляне" HISB714 Историята и нейните интерпретатори HISB722 Проект " България и Балканите в международните отношения"
  • проф. д-р Румен Генов HISB145 Семинар "История и съвременност" - ІІ част HISB148 Семинар "История и съвременност" - III част HISB149 Семинар "История и съвременност" IV част HISB521 Проект "Културните и политически модели през Средновековието и новото време" HISB525 Проект "Проблеми на най-новата история" HISB721 Глобални структури, междудържавни отношения и конфликти в модерната история
  • проф. д-р Цветанка Чолова HISB141 Семинар "История и съвременност" - І част HISB142 Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове" - I част HISB144 Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове" - II част HISB147 Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове" - ІІІ част HISB165 Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове" IV част HISB167 Семинар "Българските земи - кръстопът на религии" HISB521 Проект "Културните и политически модели през Средновековието и новото време" HISB563 Българското средновековие HISB564 Проект: "История, паметници и тяхното осмисляне" HISB630 Изток и Запад в европейското средновековие
  • доц. д-р Живко Лефтеров HISB142 Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове" - I част HISB167 Семинар "Българските земи - кръстопът на религии" HISB193 Проект "Атеизмът в тоталитарна България" HISB525 Проект "Проблеми на най-новата история" HISB703 Новото време и балканските нации HISB722 Проект " България и Балканите в международните отношения" HISB821 Религиите в България
  • доц. д-р Зарко Ждраков HISB142 Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове" - I част HISB144 Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове" - II част HISB147 Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове" - ІІІ част HISB165 Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове" IV част HISB511 Културното наследство в българските земи HISB564 Проект: "История, паметници и тяхното осмисляне"
  • доц. д-р Лъчезар Стоянов HISB144 Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове" - II част HISB147 Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове" - ІІІ част HISB165 Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове" IV част HISB525 Проект "Проблеми на най-новата история" HISB720 История на България от модерното време до днес HISB722 Проект " България и Балканите в международните отношения" HISB804 Балканите в двуполюсния свят
  • доц. д-р Светла Янева HISB141 Семинар "История и съвременност" - І част HISB170 Студентски семинар HISB631 Светът на възрожденския българин
  • гл. ас. д-р Димитър Гюдуров HISB525 Проект "Проблеми на най-новата история" HISB703 Новото време и балканските нации HISB722 Проект " България и Балканите в международните отношения" HISB811 Международни отношения през XX в. HISB820 Национални държави и малцинства на Балканите