Интериорен дизайн

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Интериорен дизайн
  • проф. д-р Борис Сергинов ARTB964  Проект: "Система от съоръжения за отдих и развлечение" INTB700 Дизайн на обекти в обществена среда INTB703 Проект "Дизайн на обекти в обществена среда" INTB801 Комплексни решения за интериора INTB804 Проект"Комплексни решения за интериора "
  • доц. д-р Иво Попов INTB601 Дизайн на рекламни обекти INTB604 Проект "Дизайн на рекламни обекти "
  • доц. Банко Банков INTB502 Дизайн на жилищна среда INTB505 Проект "Дизайн на жилищна среда" INTB508 Проект "Пространствено разпределение на функционална жилищна зона" INTB600 Дизайн на търговска среда INTB603 Проект "Дизайн на търговска среда "
  • гл. ас. д-р Светослав Анев INTB602 Дизайн на обекти в сферата на услугите INTB605 Проект "Дизайн на обекти в сферата на услугите" INTB606 Проект "Пространствено разпределение на търговски и административни обекти"
  • гл. ас. д-р Софрони Върбев ARTB965 Проект: "Продукт дизайн - фамилия от изделия" INTB503 Дизайн на обществени пространства INTB506 Проект"Дизайн на обществени пространства " INTB702 Презентация на дизайнерски продукт INTB705 Проект " Презентация на дизайнерски продукт " INTB800 Дизайн на изделия INTB802 Портфолио INTB803 Проект"Дизайн на изделия " INTB805 Проект "Портфолио"
  • гл. ас. д-р Явор Жаблянов INTB504 Двуизмерно проектиране (AutoCAD) INTB507 Проект "Двуизмерно проектиране (AutoCAD)"
  • преп. Илиана Гълъбова-Гикова INTB701 Интериор и екстериор на пространства за отдих и развлечение INTB704 Проект" Интериор и екстериор на пространства за отдих и развлечение "