Графичен дизайн

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Графичен дизайн
 • проф. д-р Грета Дерменджиева VACB704 Страниране (InDesign) - І част VACB715 Проект "Старниране (InDesign) VACB804 Страниране (InDesign) - ІІ част VACB815 Проекти "Страниране (InDesign)
 • проф. Димитър Тасев CASB719 Проекти "Графиката във визуалната комуникация" CASB828 Проекти "Графиката във визуалната комуникация" VACB700 Графиката във визуалната комуникация - І част VACB800 Графиката във визуалната комуникация - ІІ част
 • доц. д-р Димитър Димитров VACB631 Практико-приложни аспекти в Графичния дизайн VACB641 Проект: Практико-приложни аспекти в Графичния дизайн VACB720 Проект:"Графично оформление на текст от 16 страници и илюстрации"
 • доц. д-р Илия Кожухаров VACB820 Проект:"Серия плакати-минимум 6"
 • доц. Станко Войков CASB719 Проекти "Графиката във визуалната комуникация" CASB828 Проекти "Графиката във визуалната комуникация" VACB700 Графиката във визуалната комуникация - І част VACB800 Графиката във визуалната комуникация - ІІ част
 • доц. Христо Добаров VACB530 Перспектива VACB540 Проект: Перспектива
 • гл. ас. д-р Петьо Будаков VACB620 Проект:"Графично оформление и дизайн на уеб сайтове"
 • гл. ас. д-р Румяна Стефанова VACB520 Проект:"Фирмен тотал дизайн"
 • гл. ас. д-р Стоян Манчоров VACB630 Уеб Дизайн VACB640 Проект: Уеб Дизайн
 • гл. ас. д-р Чавдар Гюзелев VACB705 Дизайн на книжно тяло - І част VACB716 Проект:"Дизайн на книжно тяло - I част" VACB805 Дизайн на книжно тяло - ІІ част
 • Елка Георгиева VACB531 Дигитално интерпретиране на визуалното пространство VACB532 Компютърно илюстриране VACB541 Проект: Дигитално интерпретиране на визуалното пространство VACB542 Проект: Компютърно илюстриране VACB642 Проект: Шрифт
 • Захарина Петрова   VACB632 Шрифт VACB642 Проект: Шрифт
 • Мария Койчева CASB829 Проекти "Рекламен пространствен дизайн"