Англицистика (Английски език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Англицистика (Английски език, култура и литература)
 • проф. Павлинка Стефанова, д.н. BCLB565 Проект: "Образователни теории" BCLB766 Дидактика BCLB861 Методика на ранното чуждоезиково обучение
 • доц. д-р Елена Тарашева BCLB902  Проект: "Бит, традиции, култура": ENGB510 Практически английски език ENGB511 Фонетика и фонология на английския език
 • доц. д-р Мария Нейкова BCLB766 Дидактика ENGB510 Практически английски език ENGB623 Самостоятелна работа "Английски език чрез автентични текстове"
 • доц. д-р Мария Стамболиева ENGB611 Морфология на английския език ENGB811 Синтаксис на английския език
 • доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева BCLB564 Проект "Чуждоезиково обучение" BCLB664 Проект "Материали за ЧЕО" BCLB761 Развиване на чуждоезикова компетентност BCLB860 Методика на ЧЕО и АВИТО BCLB901 Проект: "Образователни системи - национални традиции и съвременни тенденции" BCLB903  Проект: "Анализ и изработване на учебни материали": BCLB904  Проект: "Европейски езикови политики": BCLB905 Семинар "Актуални проблеми в ЧЕО": ENGB661 Практика: "Хоспитиране" ENGB761 Проект " Педагогическа практика" ENGB906 Практика: "Педагогически стаж":
 • гл. ас. д-р Милен Шипчанов BCLB764 Самостоятелна работа "Аудиовизуални материали за ЧЕО" BCLB860 Методика на ЧЕО и АВИТО
 • гл. ас. д-р Надя Колчева BCLB769 Педагогическа психология
 • гл. ас. Амелия Марева BCLB900 Самостоятелна работа: "Практическа граматика" ENGB711 Семантика и лексикология на английския език
 • ас. Сияна Харизанова BCLB861 Методика на ранното чуждоезиково обучение ENGB610 Практически английски език ENGB661 Практика: "Хоспитиране" ENGB761 Проект " Педагогическа практика" ENGB906 Практика: "Педагогически стаж":
 • преп. Андрей Андреев ENGB889 Англоезична литература
 • преп. Светлана Ташевска BCLB761 Развиване на чуждоезикова компетентност BCLB765 Самостоятелна работа "Проверка и оценка на знанията и уменията по чужд език" BCLB860 Методика на ЧЕО и АВИТО ENGB610 Практически английски език ENGB661 Практика: "Хоспитиране" ENGB761 Проект " Педагогическа практика" ENGB906 Практика: "Педагогически стаж":