Администрация и управление

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Администрация и управление
 • проф. д-р Людмил Георгиев ADMB035 Регионални и общински несъответствия ADMB522 Самостоятелна работа по писане и решаване на казуси RESB505 Управление на проекти за регионално развитие RESB524 Самостоятелна работа "Управление на проекти за регионално развитие"
 • проф. д-р Николай Арабаджийски ADMB006 Основи на публичната администрация ADMB013 Самостоятелна работа: "Основи на публичната администрация" ADMB030 Управление на администрацията ADMB039 Проект: Управление на администрацията
 • доц. д-р Албена Павлова ADMB018 Практика в административна структура ADMB037 Комуникации и публичен брандинг
 • доц. д-р Георги Пеев ADMB012 Проект:"Съвременни проблеми на публичната администрация" ADMB017 Проект:"Развитие на европейския интеграционен процес" ADMB023 Самобитност и чужди влияния в българските институции ADMB036 Публичната администрация в сравнителен аспект
 • доц. д-р Елена Благоева ADMB017 Проект:"Развитие на европейския интеграционен процес" ADMB032 Интеграционен процес и политики на ЕС
 • доц. д-р Мария Николова ADMB033 Информационни системи в институциите
 • доц. д-р Юлияна Гълъбинова RESB505 Управление на проекти за регионално развитие RESB524 Самостоятелна работа "Управление на проекти за регионално развитие"
 • гл. ас. д-р Ангел Стефанов ADMB014 Проект:"Реформиране на публичната администрация" ADMB020 Практика в публична организация ADMB031 Политически институции и системи ADMB040 Самостоятелна работа: Политически институции и системи
 • гл. ас. д-р Мариана Димитрова ADMB008 Управление на човешките ресурси ADMB016 Самостоятелна работа: Управление на човешките ресурси
 • гл. ас. д-р Милена Караджова ADMB006 Основи на публичната администрация ADMB013 Самостоятелна работа: "Основи на публичната администрация" ADMB034 Публично право
 • д-р Петър Пейков ADMB038 Самостоятелна работа: Деловодство, документи и архивиране,
 • д-р Теодора Лазарова ADMB008 Управление на човешките ресурси ADMB016 Самостоятелна работа: Управление на човешките ресурси