Тонрежисура и компютърна музика

Кратко представяне на програмата:

В България има създадени традиции за работа със звук по отношение на тонрежисурата и музикалното оформление. Поради световното качество на музикантите ни - изпълнители, оркестранти, солисти - е организирана система от звукозаписни студия, радиа, телевизии и т.н., в които се ползват специалисти, които работят в тази професионална и научна област. В направлението има висока степен на обновяване на знанията и изискванията от професионалните организации, които ползват кадрите, поради непрекъснатото въведение на нови технологии и връзката с научните открития и въведения, след това.

прочети още
Тонрежисура и компютърна музика

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Тонрежисура
Квалификация: 1389

Специализация: Компютърна/електронна музика
Квалификация: 1696

Практики:

Програмата има договори с професионални институции и организации, което е допълнително предимство за обучаващите се в нея.

Международна мобилност:

Програмата е практически насочена с възможност за обмен с Европейски образователни институции.

Компетенции на завършилите програмата:

Програмата е с практическа насоченост. Завършилите програмата студенти са придобили знания и умения:

- в областта на музикознанието и музикалната култура, музикалната теория и история, музикалната практика по тонрежисура, звукови технологии, музикален мастеринг, музикална обработка на звука, музикален монтаж и т.н.

- за преподавателска работа в специализирани учебни заведения (музикални училища, колежи, висши училища и университети и др.);

- като висококвалифицирани специалисти по тонрежисура: тонрежисьор, звукорежисьор, звуков дизайнер, звукооператор, тоноперато;

- като висококвалифицирани специалисти по компютърна/електронна музика: музикален аранжьор, музикален оформител, звуков дизайнер, специалист звукови ефекти, композитор на електронна музика.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Професии и възможни заемани длъжности: тонрежисьор, звукорежисьор, звуков дизайнер, звукооператор, тоноператор, музикален аранжьор, музикален оформител, звуков дизайнер, специалист звукови ефекти, композитор на електронна музика.

Департамент, предложил програмата:

Музика