Телекомуникации

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Електротехника, Математика, Електроника, Основи на информатиката, Въведение в електронните съобщения и телекомуникациионни технологии, Мрежови хардуер и софтуер; практически курсове като - Увод в телекомуникациите, Основи на числените методи, Основи на далекосъобщителните мрежи, Измервания в електрониката, Електрозахранване на телекомуникационни системи, Основи на икономиката в телекомуникациите, Мобилни мрежи, Цифрови интегрални схеми и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. През четвъртата година програмата предлага три специализации, които водят до професионална квалификация.

прочети още
Телекомуникации

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Телекомуникационни технологии и услуги
Специалност: Телекомуникации
Квалификация: системен инженер

Специализация: Пощенски и куриерски технологии и услуги
Специалност: Телекомуникации
Квалификация: мениджър по пощенски и куриерски технологии и услуги

Специализация: Регулиране и технологично управление в телекомуникациите
Специалност: Телекомуникации
Квалификация: мениджър по електронни съобщения

Практики:

Практическото обучение включва упражнения в лабораториите по телекомуникации на НБУ, както и практики във фиксирани и мобилни оператори, Сименс, Ериксон, Хуа Уеи, Електрон радиоком, Виваком, БТА, М-Тел, Германос и др.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с Международния съюз по телекомуникации (ITU - Женева).

Компетенции на завършилите програмата:

- знания в областта на математиката, електротехниката и електрониката, спътниковите и оптичните преносни системи, цифровата комутация, интернет, радиокомуникациите, съвременното мрежообразуване, поддържането и управлението на телекомуникационни мрежи и системи;;

- умения в организацията и управлението на електронни медии; пощенски и куриерски дейности, използващи съвременни информационни и експлоатационни технологии; в мениджмънт в телекомуникациите и пощенските съобщения; в реализирането на изследователски и приложни проекти в областта на телекомуникациите.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: системен инженер, мениджър по електронни съобщения, мениджър по пощенски и куриерски технологии и услуги; специалисти в пощенския сектор, телекомуникациите, мобилните оператори.

Департамент, предложил програмата:

Телекомуникации