Музика

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове като - Композиция в музикалното изкуство, Обща история на изобразителното изкуство, Музика-култура-изкуство, Култура и семиотика, Изкуството на театъра,; практически курсове като - Пеене/инструмент/танц, Музикални елементи и солфеж, Музикална теория, Облигатен инструмент/Съпровод, Камерна музика/оркестър, Музикални елементи и солфеж (интониране), Исторически танци, Компютри и музика и др.

прочети още
Музика

Специалност и професионална квалификация:


Модул: Тонрежисура и музикален мениджмънт

Модул: Музикално и танцово изпълнителство
Специалност: Музикално изпълнителство

Специализация: Тонрежисура

Модул: Тонрежисура и музикален мениджмънт

Специализация: Тонрежисура
Специалност: Тонрежисура

Специализация: Музикален мениджмънт

Модул: Тонрежисура и музикален мениджмънт

Специализация: Музикален мениджмънт
Специалност: Музикален мениджмънт

Специализация: Танцово изпълнителство

Модул: Музикално и танцово изпълнителство

Специализация: Танцово изпълнителство
Специалност: Музикално и танцово изпълнителство

Специализация: Музикално изпълнителство (поп/джаз, класика, български фолклор, компютърна/електронна музика)

Модул: Музикално и танцово изпълнителство

Специализация: Музикално изпълнителство (поп/джаз, класика, български фолклор, компютърна/електронна музика)
Специалност: Музикално и танцово изпълнителство

Практики:

Практическото обучение включва практики и стажове в оперни театри, оркестри, музикални къщи, камерни състави, училища по изкуства, телевизии, медии, участие в майсторски класове, Академичен оркестър "Оркестър", УПИЗ за компютърно музициране и компютърна звукообработка към БФ, Фолк-джаз формация, и др.

Международна мобилност:

Програмата осигурява международна студентска мобилност с университети в Австрия, Великобритания, Гърция, Испания, Италия, Полша, Финландия, Франция, Хърватска, Швейцария, Турция и др.

Компетенции на завършилите програмата:

- знания в областта на теорията и историята на музикалното и танцовото изкуство, интерпретацията, хармонията, инструментознанието, музикалния анализ и полифонията;

- умения за възприемане, осмисляне и изпълнение на музика и танц; за инструментални, вокални и танцови техники; за интерпретация на основните компоненти на сценичната игра - звук, движение, пространство.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

В съответствие със специализацията завършилите програмата са: певец, инструменталист, корепетитор, акордьор, лютиер, инспектор на оркестър, танцьор, хореограф, хормайстор, тонрежисьор, звукорежисьор, звуков дизайнер, специалист по компютърно музициране, звукооператор, тоноператор, аранжор, музикален оформител, мениджър и продуцент в музикалните изкуства.

Департамент, предложил програмата:

Музика