История

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - История на България, Историческото познание, Въведение в археологията, Митология и религия, Антропология, Държавно и публично управление, Политология; практически курсове като - Историята и нейните извори, Историята и нейните интерпретатори, Класическа античност, Зараждането на модерния свят, Балканите в съвременния свят и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
История

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: История
Квалификация: историк

Практики:

Практическото обучение включва семинари, теренни проучвания, археологически разкопки, пътуващи семинари, работа в Центъра за документи и архивни фондове на НБУ.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Белгия, Великобритания, Полша.

Компетенции на завършилите програмата:

- знания за историческите процеси и развитието на обществата;

- умения да изследват и анализират исторически извори и архивни документи, да интерпретират паметници на културно-историческото наследство.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: архивисти, уредници в музеи и читалища, учители, специалисти в областта на историческата наука, държавната и общинската администрация, издатели, специализирани редактори в медии.

Департамент, предложил програмата:

История

Средиземноморски и Източни изследвания