Книгоиздаване и печат

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща курсове по общо образование; основни научни дисциплини в направлението, в което е програмата - Устен изказ и писмен текст: изграждане и разработване, Наука за литературата, Български език - четене и писане, Естетика и теория на изкуството и др.; практически курсове - Издатели и журналисти, Печатните медии в България, Книгоиздатели и издателства в България, Великите книги на Европа, Писане в печата, Говорене и убеждаване и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Книгоиздаване и печат

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: книгоиздаване и печат
Квалификация: издател и редактор в издателства и печатни медии

Практики:

Практическото обучение включва работа към вестника на НБУ - "Университетски дневник", седмичното издание "Литературен вестник", списанието на НБУ - "Следва", практики в печатни медии, книгоиздателства, културни седмичници, книгоразпространителски мрежи и др.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност по различни международни програми в Испания и Полша.

Компетенции на завършилите програмата:

- знания за основни книги в българската и световната литература; за печатни медии и издателства в България, Европа и Америка, за жанровете на печатната журналистика, за състоянието и функционирането на книгоиздаването; за културния и медийния процес в съвременното общество; за създаване на жанрове за периодични издания;

- умения за писане и редакция на текстове в издателства и печатни медии, за разработване на проекти в книгоиздаването, за представяне и разпространение на книги и периодични издания.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: издател и редактор в печатни медии и издателства; литературен агент; репортер, кореспондент и коректор във вестници, списания и издателства.

Департамент, предложил програмата:

Нова българистика