Международна политика (на френски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата протича в две обособени части. През първата - общото образование - обучението е на български език и предоставя основни познания по политология, право, политическа история и социология на политиката. През първите две години студентите имат възможност да усъвършенстват познанията си по френски език или да усвоят втори чужд език. През втората част (трета и четвърта година) обучението е изцяло на френски език и курсовете са специализирани и практически ориентирани в областта на европейската и международната политика.

прочети още
Международна политика (на френски език)

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Международна политика на френски език
Квалификация: политолог

Практики:

Практическото обучение включва разнообразни стажове и практики в национални и международни институции, както и в департамента по политически науки и неговите изследователски и практически звена като Центъра за европейски бежански, миграционни и етнически проблеми, Центъра за социални практики, Център "Жан Моне" за европейски политики.

Международна мобилност:

През 3-тия семестър има гарантирана възможност за обучение по програмата "Еразъм" в някой от партньорските университети във Франция, Белгия или Швейцария.

Компетенции на завършилите програмата:

- знания по основните въпроси на политологията, сравнителните политически системи, международните отношения, европейската политика;

- практически умения в политиката, международното общуване при работа в мултикултурна среда.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: политолог, специалист в областта на международните отношения, позволяваща работа във външнополитически ведомства, международни организации, държавни институции, политически партии и неправителствени организации.

Департамент, предложил програмата:

Политически науки