Древна балканистика (Тракология)

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Обща история на изобразителното изкуство, Естетика и теория на изкуството, Композиция във визуалните изкуства, Историческото познание, Култура и семиотика, Антропология, Митология и религия; практически курсове като - Предмет-атрибут-експонат (въведение в мениджмънта на културното наследство), Художествени модели на Древността, Културата на Древна Гърция, Мениджмънт в музей - информационни системи, Антична митология и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Древна балканистика (Тракология)

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Културология
Квалификация: културолог - траколог

Практики:

Практическото обучение включва стажове в Музея на НБУ, в археологически и исторически музеи, ателиета по реставрация, участие в археологически разкопки.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети във Франция, Германия, Австрия, Швейцария, Полша, Дания.

Компетенции на завършилите програмата:

- знания за историята на културното наследство;

- умения да организират и управляват структури в областта на културата, да организират изложби в страната и в чужбина, да извършват експертни оценки на произведения на изкуството, да популяризират художественото наследство на траките.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: траколог, културолог; специалисти в галерии, антиквариати, музеи, медии, редакции, издателства, фондове, читалища, държавната и общинската администрация, туристически фирми.

Департамент, предложил програмата:

Изкуствознание и история на културата