Графичен дизайн

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща: общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Естетика и теория на изкуството, Обща история на изобразителното изкуство, Композиция във визуалните изкуства, Култура и семиотика, Човешката култура, Митология и религия, Изкуството на театъра, Български език - четене и писане; практически като - Практични аспекти в графичния дизайн, Приложни аспекти на графичния дизайн, Компютърно създаване и обработка на изображения, Компютърни средства за графичен дизайн, Етюд и портрет и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Графичен дизайн

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Графичен дизайн
Квалификация: графичен дизайнер

Практики:

Практическото обучение включва участие в художествени проекти, конкурси, практики и стажове.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия (Брера) и Франция (Нанси).

Компетенции на завършилите програмата:

- знания в областта на визуалните изкуства и етапите на творческия процес в областта на графичния дизайн;

- умения да разработват тотал-графичен дизайн на фирмена реклама, дизайн на информационни носители, пространствено и графично проектиране на търговски и културни обекти, уебдизайн, видеографика и реклама; да работят с 2D и 3D компютърни графични продукти.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: графичен дизайнер; специалисти по графичен дизайн, компютърни аниматори, художествени оформители, експерти по предпечатна подготовка, уебдизайнери, илюстратори в студиа по графичен дизайн, рекламни агенции, издателски къщи.

Департамент, предложил програмата:

Кино, реклама и шоубизнес