Фотография

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Естетика и теория на изкуството, Обща история на изобразителното изкуство, Композиция във визуалните изкуства, Култура и семиотика, Човешката култура, Митология и религия, Изкуството на театъра, Български език - четене и писане; практически курсове като - Практико-приложни аспекти във фотографията, Приложни аспекти в историята на фотографското изкуство, Практики в художествената фотография, Практики в рекламната фотография, Компютърни техники на фотоколаж и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Фотография

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Фотография
Квалификация: фотограф - художник

Практики:

Практическото обучение включва работа в Лабораторията по фотография на НБУ, участие в художествени проекти.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия (Брера) и Франция (Нанси).

Компетенции на завършилите програмата:

- знания в областта на визуалните изкуства и етапите на творческия процес в областта на фотографията;

- умения да създават фототворби с високи художествени качества.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: фотограф-художник; фотографи, фоторепортери, научни и художествени фотографи в телевизии, студиа за визуални ефекти, фотографски студиа, издателски къщи, рекламни агенции, медии, на свободна практика.

Департамент, предложил програмата:

Кино, реклама и шоубизнес