Анимационно кино

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Естетика и теория на изкуството, Обща история на изобразителното изкуство, Композиция във визуалните изкуства, Човешката култура, Митология и религия, Изкуството на театъра, Български език - четене и писане; практически курсове като - Изобразителни възмжности на анимационния филм, Драматургични стратегии и модели в анимацията, Принципи на анимационното движение, Език на анимационното изкуство, Класическа анимация, Дизайн на анимационен типаж, Бързи скици и шарж, Етюд и рисунка и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Анимационно кино

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Анимационно кино
Квалификация: режисьор на анимационни филми

Практики:

Практическото обучение включва работа в Лабораторията по анимационно кино на НБУ, студиа за аудио- и видео- продукция, участие в художествени проекти.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия и Франция.

Компетенции на завършилите програмата:

- знания в областта на визуалните изкуства и етапите на творческия процес в анимацията;

- умения да работят с 2D и 3D анимация и компютърни графични продукти, да разработват анимационен типаж, декор и сториборд, постановка на анимационни филми.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: режисьор на анимационни филми, специалисти по анимационно кино, художници, режисьори, илюстратори, компютърни аниматори в студиа за визуални ефекти, анимационни студиа, издателски къщи, като артисти на свободна практика, в екипите на независими продуценти.

Департамент, предложил програмата:

Кино, реклама и шоубизнес