Кино и телевизия

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща: общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Естетика и теория на изкуството, Обща история на изобразителното изкуство, Композиция във визуалните изкуства, Култура и семиотика, Човешката култура, Митология и религия, Изкуството на театъра, Български език - четене и писане; практически курсове като - Основни компоненти на изображението, Изразни средства на оператора в киното и телевизията, Практически аспекти на дигиталния монтаж, Принципи и технология на визията в киното и телевизията, Специфика на снимачната дейност, Филмов анализ, Репортажът и документалистиката в телевизията, Приложни аспекти на филмовата и телевизионната режисура, Кинодраматургия, Исторически практики в световното кино, Визуална антропология, Основни принципи на монтажа, Езикът на киното, Драматургия на късите форми в киното и телевизията, Операторски техники за изграждане на художествено изображение. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. През четвъртата година програмата предлага три специализации, които водят до професионална квалификация.

прочети още
Кино и телевизия

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Филмова и телевизионна режисура
Специалност: Филмово и телевизионно изкуство
Квалификация: филмов и телевизионен режисьор

Специализация: Филмово и телевизионно операторство
Специалност: Филмово и телевизионно изкуство
Квалификация: филмов и телевизионен оператор

Специализация: Кинодраматургия
Специалност: Филмово и телевизионно изкуство
Квалификация: филмов и телевизионен драматург

Специализация: Филмов и телевизионен монтаж
Специалност: Филмово и телевизионно изкуство
Квалификация: филмов и телевизионен монтажист

Практики:

Практическото обучение включва практики в Университетския филмов център, Киноклуба на НБУ, участие в художествени проекти.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия (Брера) и Франция (Нанси).

Компетенции на завършилите програмата:

- знания в областта на визуалните изкуства и етапите на творческия процес в областта на киното и телевизията;

- умения да използват съвременни цифрови технологии при изработване на филмова и телевизионна продукция.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: филмов и телевизионен режисьор/монтажист/оператор; специалисти режисьори, оператори, монтажисти в телевизии, студиа за визуални ефекти в киното и телевизията, на свободна практика, в екипите на независими продуценти.

Департамент, предложил програмата:

Кино, реклама и шоубизнес